ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္လ (၁၅)

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊ Abercrombie & Kent International Ltd တို႕၏ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈတို႕ျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တင္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ  Ms.Silver Discoverer သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္ (၈၅) ဦး ႏွင့္ သေဘၤာအမႈထမ္း (၁၃၀) ဦး စုစုေပါင္း (၂၁၅) ဦး တို႕ကို တင္ေဆာင္ကာ  ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံ ၊ စိန္႕မာတင္ကၽြန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၊ ငပလီကမ္းေျခသို႕ (၂၈.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ ေရာက္ရွိကာ ငပလီကမ္းေျခမွတဆင့္  က်ိဳက္ကၡမီကမ္းေျခသို႕လည္းေကာင္း၊  (၄.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္သို႕ဆိပ္ကမ္းသို႕လည္းေကာင္း ဆိုက္ကပ္ခဲ့ ပါသည္။

အဆိုပါသေဘၤာေပၚတြင္ပါရွိလာသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္း  ေဒသႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမွႈဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္တုိ႕မွ  တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ သြားေရာက္ႀကိဳဆို၍ ၿမိဳ႕တြင္းသို႕သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္ ႏွင့္ဒလၿမိဳ႕တြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး (၅.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႕ ၊ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါကမၻာလွည့္ခရီးသည္တင္အေပ်ာ္စီး သေဘၤာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္းမွ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၊ ပို႕ဘလဲဆိပ္ကမ္းသို႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။