ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၆ ရက္

ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀ အလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစား ႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းျမစ္ေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ ရွိပါသည္။

          ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Myanmar Mystery Land Travels & Tour Co.,Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား(၅)ဦးသည္  ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၃)စီးျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔မွ  ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔အထိ ထီးခီး- ထားဝယ္- ေမာ္လၿမိဳင္- ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္- ပုဂံ- မႏၱေလး- အင္းေလး- နမ့္စန္- က်ိဳင္းတံု- တာခ်ီလိတ္ ခရီးစဥ္အတိုင္း သြားေရာက္လည္ပတ္၍ တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ဂိတ္မွ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားၾကျပီး အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိစဥ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသူ(၁)ဦးနွင့္ ေတာင္အာဖရီက ႏိုင္ငံသား(၁)ဦးတို႔သည္ ေဖာ္ျပပါဧည့္သည္(၅)ဦးနွင့္ ေပါင္းကာ ေနျပည္ေတာ္- ပုဂံ- မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လိုက္ပါလည္ပတ္ကာ ၂၃-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွတဆင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

          ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမိုတိုးျမွင့္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္လည္ပတ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။