ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေအာက္တိုဘာ (၂) ရက္

ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို (၁-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴ ၊ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ကယားျပည္နယ္ ရံုးခြဲတာ၀န္ခံ ၊ ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္ ၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းတို႕သည္ International Trade Centre မွ Executive Director, Ms.Arancha Gonzalez ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အပါအ၀င္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ Netherland Track Fund (IV) စီမံကိန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။