ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္

ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာ ဝေတာေတာင္ရႈခင္းမ်ား၊  ေရတံခြန္မ်ား၊ ဂူမ်ား၊  ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားပါ သိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ခရီးစဥ္ေဒသသစ္မ်ား ေဖၚ ေဆာင္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိလာႏိုင္ မည္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုသည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊  ေက်း႐ြာလူႀကီးရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားက ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ႐ြာငံႏွင့္ ပင္းတယခရီးစဥ္ေဒသအတြက္ Controller သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို (၁၂.၉.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉:၃၀) နာရီတြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ဟိုတယ္ ပင္ေလာင္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 

အခမ္းအနားတြင္ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးၿငိမ္းေထြး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန (ေတာင္ႀကီး႐ုံးခြဲ) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MRTI မွ ဦးၫြန္႔ဝင္းႏိုင္တုိ႔မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို  နံနက္ (၁၁:၀၀) နာရီတြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ေက်း႐ြာသူ/ သားမ်ား စုစုေပါင္း (၄၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအား ႀကီးမႉးကြပ္ကဲသည့္ Controller သင္တန္းကို (၁၂.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ (၂) ရက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါ သင္တန္းအား (၁၇.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၈.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဟိုပုံးၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ (၂၄.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၅.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အ ထိ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ပါ သီးျခားစီ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။