ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္

ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ႀကီးရံုးခြဲ) သည္ ခရီး သြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိၿပီး ခရီးစဥ္ေဒသသစ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ႐ြာငံႏွင့္ ပင္းတယ ခရီးစဥ္ေဒသ အတြက္ Controller သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို (၉.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉:၃၀) နာရီတြင္ ႐ြာငံၿမိဳ႕၊ ဗထူး ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးမင္းစိုး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ႀကီးရံုးခြဲ) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထင္ေအာင္ႏိုင္၊ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်း႐ြာ သူ/သားမ်ား စုစုေပါင္း (၇၉) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးမင္းစိုးမွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ႀကီးရံုးခြဲ)၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမွလည္းေကာင္း၊ MRTI မွ ဦးၫြန္႔ ဝင္းႏိုင္မွလည္းေကာင္း အမွာစကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၁:၀၀) နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ ပါသည္။

ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအား ႀကီးမႉးကြပ္ကဲသည့္ Controller သင္တန္းကို (၉.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၀.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ (၂)ရက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ သင္တန္းအား (၁၂.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ (၁၇.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၈.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ အထိ ဟိုပုံးၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ (၂၄.၉.၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ (၂၅.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ အထိ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ပါ သီးျခားစီ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။