ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၀) ရက္

ရခိုင္ျပည္နယ္၏အဓိကခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ငပလီကမ္းေျခ၏ သာယာလွပမႈ ပံုုရိပ္ေကာင္း မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏  ႀကီးၾကပ္လမ္းညြန္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (စစ္ေတြရံုးခြဲ)၏ ပံ့ပိုးမႈ ၊ဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရခိုင္ဇုန္) ႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Stiftunglife Foundation တို႕မွ ပူးေပါင္းကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ငပလီကမ္းေျခေဒသတြင္ ပလပ္စတစ္ျပန္လည္သန္႕စင္အသံုးျပဳေသာ စက္ရံုဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၈-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ ဘ႑ာေရး၊အခြန္၊စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းမွ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (စစ္ေတြရံုးခြဲ)မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲေအာင္မိုး ၊ ျပည္နယ္၊ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ Stiftunglife Foundation မွ Mr.Juergen Gessner ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၊ဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရခိုင္ဇုန္) ဥကၠဌ ဦးသန္းဦး ၊ ငပလီကမ္းေျခေဒသရွိ လိုင္စင္ရဟိုတယ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဧည့္ရိပ္သာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ Stiftunglife Foundation ၏ တာ၀န္ရွိသူ Mr.Juergen Gessner မွ စက္ရံုသံုး ပစၥည္းမ်ားကိုလွဴဒါန္းေပးခဲ့ရျခင္းအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရခိုင္ဇုန္) ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသန္းဦးမွ စက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာႏွင့္စက္ရံုအေဆာက္အဦတို႕ကို ဟိုတယ္ဇုန္ဘက္မွ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႕ ပလပ္စတစ္ျပန္လည္သန္႕စင္အသံုးျပဳေသာ စက္ရံု တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့မႈအေျခအေနမ်ားအားလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးကာ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ စက္ရံုအေဆာက္အဦ အတြင္း စက္မ်ားတပ္ဆင္ထားမႈအေျခအေနႏွင့္စြန္႕ပစ္ပလပ္စတစ္မ်ားကို ျပန္လည္သန္႕စင္ၿပီး ကုန္ေခ်ာ ပလပ္စတစ္ေစ့မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္တို႕အား လိုက္လံၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည္မ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။