ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၉) ရက္

ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ သိျမင္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၀င္ေပါက္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အဆက္ မျပတ္ ၀င္ထြက္ သြားလာလည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

 

 

 

 

 

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂) ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ(၈) ရက္ေန႔အထိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ညအိပ္/ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား (၂၁၀၂၃) ဦးႏွင့္ တတိယႏုိင္ငံသား ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ (၁၇၃) ဦး၊ မုိင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံု ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ တတိယႏုိင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ (၂၉၀) ဦး၊ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္သုိ႔ ဗီဇာျဖင့္ (ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရ)ႏုိင္ငံသားအပါအ၀င္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏုိ္င္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ (၁၀၂၉) ဦး ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

 

 

 

 

ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္အျဖစ္  တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရိွ တာေလာ့ေစ်း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရုပ္တု၊ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီး၊ ၀မ္ေကာင္းေစ်း၊ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္နတ္နန္း၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၊ ၿမိဳ႕လယ္ဓမၼာရံု၊ ပေဒါင္ေက်းရြာ၊ နဂါးႏွစ္ေကာင္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္း၊ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္ တရုတ္ဘံုေက်ာင္း၊ ေက်ာက္တန္းေစ်းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

လန္႔ေတာင္းေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးစဥ္တြင္ သြားေရာက္ရာခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ရိွ ေသာ မုိင္းလင္းဆရာေတာ္ေက်ာင္း၊ ေရွးေဟာင္းတန္ခုိးႀကီးေစတီပုထုိးမ်ား၊ ရွမ္း၊ အာခါ၊ လားဟူ စသည့္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားသို႔ ေလ့လာလည္ပတ္ၾကပါသည္။

 

 

 

 

 

 

ညအိပ္ခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ မုိင္း ျဖတ္ၿမိဳ႕ရိွ ျမတ္စြာဘုရားေျခေတာ္ရာေစတီ၊ ေစ်းတန္းႀကီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ သမုိင္း၀င္ဆုေတာင္းျပည့္ ဆံေတာ္ရွင္စြန္ေတာင္းေစတီ၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕အ၀င္ ဗုဒၶဥယ်ာဥ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရိွ မဟာျမတ္မုနိ၊ ဟိုခုံ ေက်ာင္း၊ ျမဘုရားေက်ာင္း၊ က်ိဳင္းရင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ၀ပ္အင္းေက်ာင္း၊ စြန္ေတာင္ေစတီ၊ ေက်ာ့မ္ဆရီေစတီ၊ ရမ္ကုန္းေက်ာင္း၊ ပါလ်န္ေက်ာင္း၊ ရပ္ေတာ္မူ၊ သစ္တစ္ပင္ေတာင္၊ ကမၻာေအး ေစတီ၊ စံျပယန္းေလာေက်းရြာ၊ ကတ္ေတာင္ေက်းရြာအနီးရိွ ကိုးထပ္ေရတံခြန္ စသည့္ အထင္ကရ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္တြင္းပုိင္းခရီးစဥ္အား တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္း ျဖင့္ တုိက္ရုိက္ပ်ံသန္းေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ဟဲဟိုး- ရန္ကုန္- မႏၱေလး- ျမစ္ႀကီးနား- လားရိႈးၿမိဳ႕မ်ားမွ တဆင့္ ျပည္တြင္းပုိင္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 

 

 

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွတဆင့္ ၀င္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ အေရ အတြက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁) ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံသားႏွင့္ တတိယႏုိင္ငံသား အမ်ားစု ပါ၀င္ေသာ ေန႔ခ်င္းျပန္/ ညအိပ္ခရီးသည္ စုစုေပါင္းမွာ (၅၈၃၉၁၈) ဦး ျဖစ္ၿပီး မုိင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ခရီးသည္စုစုေပါင္း (၅၂၇၃) ဦးႏွင့္ ဗီဇာျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း (၈၀၃၄) ဦးတို႔ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။