ေနျပည္ေတာ္ ၊  ႏိုဝင္ဘာလ(၂၆) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္ (၂) သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္း ေက်ာင္း (ေၾကာင္ပန္းကုန္း) တြင္ (၂၆.၁၁.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွမိုးေအာင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေငြေဆာင္ ႏွင့္ေခ်ာင္းသာဟိုတယ္ဇုန္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 

 

အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္မွ သင္တန္းဆင္းအမွာ စကား ႏွင့္သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသူမ်ားအား သင္တန္းအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတို႔အား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း၊ အမွတ္စဥ္ (၂) သင္တန္းမွ သင္တန္းထူးခြၽန္ဆုမ်ားကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ခဲ့ၾက ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ယခုက်င္းပသည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသူမ်ား၏ (၆) လၾကာစာေတြ႕/လက္ေတြ႕ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူ ၿပီးေျမာက္၍ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ကာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ရည္႐ြယ္လ်ွက္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃)ကို ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းကို သင္တန္းသူ (၇၅) ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္သင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ (၇၅) ဦး တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ တတိယ အႀကိမ္သင္တန္းတြင္လည္း သင္တန္းသူ (၇၅) ဦး ထပ္မံတက္ေရာက္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။

သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး၊ သင္တန္း စရိတ္တို႔ကို အခမဲ့စီစဥ္ေပးသည့္အျပင္ သင္တန္းဘာသာရပ္အလိုက္ ဝတ္စုံ (၁) စုံ၊ သင္တန္းဆင္း တ္စုံ (၁) စုံစီႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔လာေရာက္သည့္ အသြား/အျပန္ ခရီးစရိတ္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးၿပီး လက္ေတြ႕သင္တန္းဆင္းမည့္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားရွိ ဟိုတယ္မ်ားမွ အစားအေသာက္၊ ေနထိုင္မႈႏွင့္ တူညီဝတ္စုံမ်ား၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္အျပင္ လက္ေတြ႕သင္တန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ပါက အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ပါ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။