ျမင့္ေထြး (ဟိုတယ္/ခရီး)

ငယ္စဥ္ကလမင္းႀကီးအား ေမာ့ၾကည့္ၿပီး လက္ဖ၀ါးႏွစ္ဖက္ျဖန္႕ကာ “ဖိုးလမင္းႀကီးရယ္ ထမင္းဆီ စမ္းေရႊလင္ပန္းေလးေပးသနားပါ”လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ဖိုးလမင္းႀကီးမွ ေပးသနား လိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ကာေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့သည္။ ရသည္၊ မရသည္အပထား၊ ေအးခ်မ္းေသာလေရာင္၏ ေအာက္တြင္ကစားေဖာ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၀ိုင္းဖြဲ႕ကာ သာယာၾကည္ႏူးခဲ့ရသည္ကအမွန္။

မက်ည္းအုိပင္ႀကီး၏ ရြက္ႏုမ်ားကို ခူးၿပီး၊ ဆားျဖဴးကာ ငွက္ေပ်ာဖက္တြင္ ထုပ္၍ ေျမႀကီးထဲတြင္ ျမွဳပ္ကာ၊ ျမွဳပ္ထားေသာ ေျမအေပၚမွ ၀ိုင္းဖြဲ႔ကခုန္မႈႏွင့္အတူ ေျမဖုတ္ဘီလူးအား တိုင္တည္ရြတ္ဆို ခဲ့ၾကဖူးသည္။ အတန္ၾကာကခုန္ရြတ္ဆိုၿပီးေနာက္ ျမွဳပ္ထားေသာ မန္က်ည္းရြက္ထုပ္အား ျပန္လည္ေဖာ္ၿပီး စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမဖုတ္ဘီလူးမွ ဆီစမ္းေပးသည္ ဟုထင္မွတ္ကာ မန္က်ည္းရြက္သုပ္ကဲ့သို႔ မွတ္ယူစားသံုး၍ ေကာင္းလွသည္မွာျမိန္ယွက္စြာ။

ကေလးဘ၀က ေပ်ာ္စရာမ်ားက ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ မွိန္ပ်ပ်၀ိုးတ၀ါးအေ၀းတြင္ က်န္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွတ္ထင္ထင္ေတာ့ရွိေသးသည္။ ငယ္စဥ္ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သမွ်မ်ား၊ ယံုၾကည္ခဲ့မႈမ်ားက စဥ္းစားတတ္ေသာအရြယ္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏိုင္၊ ေ၀ဖန္ခြဲျခားတတ္လာေသာ္လည္း သည္လိုေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ိဳးရွိတတ္ေသာ ငယ္ဘ၀ကိုလြမ္းေနတတ္သည္။

လက္ေတြ႕ဘ၀နယ္ပယ္တြင္ မည္မွ်ပင္အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည့္စံု၀န္းရံေနေစကာမူ မိမိကိုယ္တုိင္မွ မႀကိဳးစားလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္သည္ကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်သိလာရသည္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားလာေလေလ၊ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ရေလေလ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ၾကံ႕ခုိင္မႈႏွင့္အတူ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေလွခါးထစ္သဖြယ္အသံုးခ်ကာ တက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ လာသည္။

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အလြယ္တကူဆြတ္ခူးရယူႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရွိမေနတတ္ ေၾကာင္း၊ နားလည္သေဘာေပါက္မိသည္။ လြယ္လြယ္ကူကူေအာင္ျမင္တတ္ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ တန္ဖိုး နည္းတတ္ၾကၿပီး၊ ခက္ခက္ခဲခဲရယူခဲ့ရသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမွာ တန္ဖိုးႀကီးတတ္ေၾကာင္း၊ သိနားလည္လာ သည္။ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဆြတ္ခူးႏုိင္ေလ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေလျဖစ္သည္ကို အေလးအနက္ႏွလံုးသြင္းကာ ပိုမုိခက္ခဲေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခုတက္လွမ္းရယူႏုိင္ဖို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လွပစြာေတြးေခၚမႈ၊ အႏုပညာဆန္ဆန္ဖန္တီးမႈ၊ သီကံုးခံစားမႈ၊ သိမ္ေမြ႕ ညင္သာစြာ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ေရာင္စံုျခယ္သကာ ၾကည္ႏႈးလႈိက္ေမာျခင္းမ်ားကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း၊ တစ္ဖက္တြင္ နက္နဲေသာ၊ အစြန္းအထင္းမခံေသာ ၊ အထိအခိုက္မခံေသာ၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေသးစိတ္ကအစ အထူးသတိထားစီမံ၊ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ငါးပြက္ရာ၊ ငါးစာခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပါ၀င္မည္မဟုတ္သလို၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ရာတြင္လည္း ပတ္၀န္းက်င္အား အေထာက္အပံ့မျပဳဘဲ မိမိအက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်သြားျခင္းမ်ိဳး၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ မရွိလွ်င္ ပိုမိုသန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ေငြေၾကး၊ နည္းပညာရပ္မ်ားအျပင္ ၀ါသနာႏွင့္ေစတနာ အရင္းခံကိုလည္းေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရပါသည္။ သို႔အတြက္ ကဗ်ာဆန္ဆန္အႏုအလွ၊ ခံစားလြယ္ သေလာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရသည့္ အခ်ိန္ကာလက ရွည္လ်ားစြာေပးဆပ္ရသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္မူ သဘာ၀အေျခအေနမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမရွိဘဲ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရရွည္ရရွိခံစားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ အားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ သဘာ၀အေျခခံအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အပူတျပင္း အားစိုက္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းေဒသ၊ ျပည္နယ္အသီးသီးတိုု႔သည္ မတူညီေသာ သဘာ၀အေျခခံအရင္း အျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ကာ မိမိတို႔တိုင္း၊ ေဒသျပည္နယ္ မ်ားအတြင္း ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ခရီးစဥ္မ်ားေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ ဟိုတယ္မ်ား၊ တည္းခုိခန္းမ်ား၊ အပန္းေျဖ စခန္းမ်ား၊ Eco Lodge မ်ား တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေစျခင္း၊ ထုိသို႔တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးျခင္း၊ သဘာ၀ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ေဘးမဲ့ေတာမ်ား၊ ဆင္စခန္းမ်ား၊ တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိမိတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အား ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာေစေရးအတြက္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပျခင္း၊ ခရီးသြားပြဲေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပျခင္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားဖိတ္ေခၚ၍ ပရိုဂရမ္မ်ား ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္ မႈေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသိပညာမ်ားကို ျပည္သူလူထုမွက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕သိရွိေစရန္၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုျပပြဲမ်ား၊ အသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ကိုယ္စီကုိယ္စီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္ႏွစ္ေထာင္းအားရ လွပါသည္။

မၾကာေသးခင္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခရီးသြားက႑ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ရသည့္ ကံေကာင္းမႈတစ္ခုကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ အင္း၊ ဆည္၊ ေရတံခြန္မ်ားကို အသံုးခ်၍ အပန္းေျဖစခန္း မ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊၀န္ႀကီးႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးႏွစ္ပါးအား ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးအား အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ေပးအပ္ကာ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီမွ ေဒသအတြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံခ်က္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံေရးဆြဲတင္ျပခဲ့ရာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အင္း၊ ဆည္၊ ေရတံခြန္မ်ား အေပၚအသံုးခ်၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ သို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အေတြ႕အၾကံဳအားကို ရယူလ်က္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ မိတ္ဖက္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာအေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အေျခအေနမ်ားကို မီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ ပူးေပါင္းေလ့လာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ပထ၀ီ၀င္အေျခအေနကို တင္ျပလုိပါသည္။ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နုိင္(၅၀)အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ နယ္ေျမခ်င္း ဆက္စပ္တည္ရွိေနမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အရိပ္တစ္ခုလိုျဖစ္ေနသျဖင့္ ေမွးမိွန္သလိုျဖစ္ေနသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာ ျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေဒသမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ(၄.၉)သန္းရွိရာ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးလူဦးေရ၏ (၉.၅%)ေနထုိင္ရာေဒသလည္းျဖစ္ပါသည္။ အုိင္ယာလန္လူဦးေရးထက္ အနည္းငယ္ ပိုေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ လူဦးေရ၏ (၂၂%)သည္ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ က်န္ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ ေက်းလက္တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

က်ား/မအခ်ိဳးသည္ အမ်ိဳးသမီး(၁၀၀)ဦးလွ်င္ အမ်ိဳးသား(၉၂)ဦးျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ အေနျဖင့္ တစ္စတုရန္းကီလုိမီတာတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သူ(၁၂၃)ဦးျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကရင္၊ ရွမ္း၊ ပအို႕၀္၊ မြန္စသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္ၾကၿပီး၊ ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအား ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး(၇)ခု၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ တို႔က ၀န္းရံထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္အလယ္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာ(၃၉၄၀၀) စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္၀န္းပါသည္။ (ဘူတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံထက္ အနည္းငယ္ေသးပါသည္။) တုိင္းေဒသႀကီး၏အလယ္တြင္ ပဲခူးရိုးမေတာင္တန္းက အေရွ႕အေနာက္ပုိင္း ျခားထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေန ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါပဲခူးရိုးမအား ရိုးမျဖတ္လမ္း(၇)ခုျဖင့္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ကို ဆက္သြယ္ ထားသျဖင့္ သြားလာမႈလြယ္ကူပါသည္။ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ရာသီမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ခံစား ရရွိေသာ္လည္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ၀င္ေရာက္လာတတ္သည့္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကိုမူ အကာအကြယ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ရရွိထားပါသည္။

ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ဆန္စပါး၊ ကြမ္းသီး၊ ၾကံ၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ေနၾကာ၊ ပဲေတာင့္၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားအျပင္ ေရနံ၊ ဆား၊ ေၾကြထည္၊ ေျမထည္ပစၥည္း၊ သၾကား၊ စကၠဴ၊ အထပ္သား၊ အရက္ခ်က္လုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားလည္း စံုလင္စြာထြက္ရွိပါသည္။ ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ပိုင္းသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အဓိကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ၏အဓိကမီးရထားလမ္းသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္းသြားပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕အျပင္ဘက္တြင္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလယာဥ္ကြင္းႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ ေရရွည္စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိ ပါသည္။

ပဲခူး၊ ျပည္၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ ပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ ေဘးကင္းသည့္ေသာက္သံုးေရရရွိမႈတြင္ (၈၁%)ရွိၿပီး အနည္းငယ္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အေျခခံပညာနွင့္ က်န္းမာေရးမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အနည္းငယ္အားနည္းပါသည္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအား ျခံဳငံုသံုးသပ္ပါလွ်င္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ဆန္စပါးဒုတိယအမ်ားဆံုးထြက္ရွိသည့္ေဒသျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ျပည္တြင္းအသား တင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး၊ ဂ်ီဒီပီနွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအား အမ်ားအျပားေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။

သမုိင္းေၾကာင္းအရ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း တည္ရွိခဲ့သည့္နယ္ပယ္တြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ဒ႑ာရီအရ မြန္မင္းသားမ်ားက ပဲခူးၿမိဳ႕ကို ေအဒီ(၅၇၆)တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပဲခူးႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ သည္ အလယ္ေခတ္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ငူအင္ပါယာတြင္ ယေန႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံတို႔အထိ ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတန္ခုိးႀကီးထြားခဲ့ပါသည္။

ဟံသာ၀တီဟုေခၚဆိုေသာ ပဲခူးသည္ မြန္ဘုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေအဒီ (၁၈၀၀)ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလအထိ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မြန္ႏွင့္ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအဓိက ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ (၁၈) ရာစုတြင္ မြန္မင္းဆက္က်ဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာဘုရင္မ်ားက ပဲခူးတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အယုဒၶယစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ပဲခူးမွစတင္ခဲ့ပါသည္။ ဟံသာ၀တီေခတ္တြင္ ပဲခူးသည္ အဓိကပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပင္လယ္၀ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေရလမ္းေၾကာင္းမွာ သဲမ်ားပို႔ခ်မႈေၾကာင့္ သေဘၤာမ်ားသြားလာ၍မရဘဲ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားမႈမွာ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရပါသည္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ဤကဲ့သို႔ သဘာ၀ပထ၀ီ၀င္အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေသာက္သံုးေရ၊ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀ေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀အေျခအေနမ်ား၊ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာအေျခခံမ်ားျပည့္စံုေနမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာျဖင့္ ရပ္တည္လွ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕သည္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ ေရႊျပည္(၁)၊(၂)၊ (၃) ဆည္္၊ ေဘာနီဆည္၊ မုကၡာဆည္၊ မုကၡာဆင္စခန္း၊ မုကၡာေရတံခြန္၊ ပကြီးအင္း၊ ပကို္င္အင္း၊ ေရႊက်င္ေခ်ာင္း၊ ငေျမြဆည္၊ ပသိဆည္မ်ားအျပင္ အလုိင္နီဆည္၊ ေရႊက်င္ဆည္၊ က်ိဳက္ထီးရိုးေလးဘုရား၊ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ားကိုလည္း ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအျဖစ္ တစ္ပါတည္း  ဆက္လက္ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ နံနက္မုိးလင္းသည္မွ ညမိုးခ်ဳပ္သည္အထိ ေႏြေနပူ ထဲတြင္ ေလ့လာစူးစမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း ပင္ပန္းမႈဒဏ္ကို အမႈမထားအား။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန၊ စက္မႈလယ္ယာ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မၿငီးမၿငဴလိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္လွေအာင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး အဖြဲ႔သည္ တစ္ေန႔တာေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ညစာမစားမီ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ကာ ၀ိုင္း၀န္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၾကျခင္း၊ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာ အဆံုးသတ္ၾကပါသည္။ ခရီးစဥ္ပင္ပန္းမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးဆန္းလြင္၏ေစတနာကိုလည္း မွတ္သားမိသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ လ်ာထားေပးလုိက္ေသာ အင္း၊ ဆည္၊ ေရတံခြန္(၁၀)ခုအျပင္ ဆက္စပ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္မွအစ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ ေဆြးေႏြးကာ စုေပါင္းအၾကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အင္း၊ ဆည္၊ ေရတံခြန္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေန ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွႈေအာက္ရွိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေစ့ငွစြာေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

တင္ျပခ်က္ေနာက္ဆံုးတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းခရီးသြား အရင္းအျမစ္မ်ား ျပည့္စံုစြာရွိေနေစကာမူ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ရပ္တည္ေပးျခင္း၊ ျမွင့္တင္ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သကဲ့သို႔၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား၏ အေတြးအေခၚ အျမင္က်ယ္ျပန္႔မႈ အၾကံအစည္ေကာင္းမြန္မႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ေရရွည္ေမွ်ာ္ေတြးမႈကလည္း အဓိကက် ေၾကာင္းအၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။

ငယ္စဥ္ဘ၀က စိတ္ကူးယဥ္ဆန္မႈ၊ ထင္ေယာင္ေမွ်ာ္လင့္မႈ၊ သာယာၾကည္ႏႈးမႈမ်ားကို ၿငိတြယ္ေန ေသာ အိပ္မက္မွႏုိးထကာ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ အရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားအားအသံုးခ်၍ ရည္မွန္းရာ ပန္းတုိင္ဆီသို႔ လက္ေတြ႕က်က်အေရာက္ခ်ီတက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ခ်ီတက္ရာတြင္ ကဲ့ရဲ႕မည္၊ ေ၀ဖန္မည္၊ အမနာပေျပာမည္၊ အျပစ္တင္မည္၊ ေႏွာင့္ယွက္မည္၊ ဖ်က္ဆီးမည္၊ သိကၡာခ်မည္ စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေႏွာင့္အယွက္တို႔ကို မလြဲမေသြၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔အျပဳသေဘာမေဆာင္ ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေလးထားရန္မလိုပါ။ တုိင္းေဒသႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္၍ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြား မည္ျဖစ္ကာ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစေပၚေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ထိုေ၀ဖန္ေျပာဆိုသူမ်ားပင္ ၀န္းရံလာပါလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ေအးခ်မ္းသာယာေသာ တည္ၿငိမ္မႈ၊ သဘာ၀သစ္ေတာႀကီးမ်ား ေပါက္ေရာက္ ရာ ပဲခူးရိုးမ၏ နက္နဲမႈ၊ ေရေ၀ေရလဲက်ယ္ျပန္႔ရွည္လ်ားေသာ အင္းမ်ား၊ ဆည္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ၊ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား က်က္စားေမြ႕ေလ်ာ္ရာ စားက်က္ေျမမ်ား၏ အစာေရစာေပါမ်ားမႈ၊ ကမၻာ့ရွားပါးစာရင္း၀င္ အႀကီးဆံုးကၽြန္းပင္ႀကီးမ်ားတည္ရွိမႈ၊ အတက္ၾကမ္းၾကမ္း၊ အဆင္းၾကမ္းၾကမ္း၊၊ အလိမ္အေခါက္မ်ားလွ သည့္ ရိုးမျဖတ္လမ္းမ်ား၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ခရီးစဥ္မ်ားရွိေနမႈ၊ လူသားကဲ့သို႔ ခံစားနားလည္တတ္ေသာ ဆင္လိမၼာမ်ား၏ ခ်စ္စဖြယ္သဘာ၀ေနထုိင္မႈ၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ သေရေခတၱရာ၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ ရာဇ၀င္ဥဒါန္းတြင္မႈ မင္းေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဇသာဒီနန္းေတာ္၊ ေကတုမတီၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ ဇာတိမာန္၀င့္ၾကြားမႈ၊ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ား၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာမႈ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊  ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳမႈ၊ ေဒသထြက္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈမ်ားက တုိင္းေဒသႀကီးခရီးသြား လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ၀န္းရံပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။

ေလအေ၀ွ႔တြင္ မ်က္စိတစ္ဆံုးက်ယ္၀န္းလွေသာ ဖက္ဖူးေရာင္စပါးပင္မ်ားက နရီက်စြာယီးေလးခုိ လိုက္ပါေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အေရွ႕ဆီမွ အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ရင္ခုန္စြာေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခဲ့ရသည့္ တစ္ညတာ လြမ္းဆြတ္မႈျဖင့္ အလင္းေရာင္သြားရာေနာက္ တုိင္ပင္စရာမလို၊ လုိက္ပါခဲ့ၾကေသာ ေနၾကာပန္းတို႔မွာ သဘာ၀ဟုပင္မဆို၀ံ့။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဦးတည္ရာမွန္ျခင္း၊ စုစည္းညီညြတ္မႈအားေကာင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား လွပပြင့္လန္းလာေတာ့မည္ကုိ ျမင္ေယာင္ရင္း ခ်စ္ေသာေမြးရပ္ေျမအတြက္ ဂုဏ္ယူမိသည္။

          မည္သို႕ပင္ဆုိေစကာမူ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္အေလးအနက္ထားကာ ၀ါသနာ၊ ေစတနာ၊ ခံယူခ်က္ အျပည့္အ၀ျဖင့္ တစုိက္မတ္မတ္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနမႈမ်ားကို မွတ္မွတ္ထင္ထင္မွတ္တမ္းတင္မိရင္း မၾကာမီကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္မိပါေတာ့သည္။

(၆.၆.၂၀၁၈)