ျမင့္ေထြး (ဟိုတယ္/ခရီး)

ေမာင္းေနေသာ မတ္တူးကားမွာ ေလေအးစက္ဖြင့္ထားေသာ္လည္း အသက္ရႈမ၀ျဖစ္လာျခင္း၊ လမ္းအေကြ႔အေကာက္မ်ား ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ေနျခင္းေၾကာင့္ မူးလာသျဖင့္ ေရွ႕တြင္ထုိင္ေနေသာ ဒုညႊန္မွဴးကို တံခါးေလးဖြင့္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံမိသည္။တစ္ဆက္တည္း မိမိေဘးရွိ တံခါးကိုလည္းဖြင့္ကာ အျပင္ေလကို တစ္၀ႀကီးရႈလုိက္မွ အနည္းငယ္သက္သာသြားေသာ္လည္း အမူးကမေပ်ာက္။ ခရီးသြားေနစဥ္ ဖုန္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးလုပ္ငန္းတစ္ခုေပၚလာ၍ ဖုန္းနံပါတ္ရွာျခင္း၊ ဖုန္းဆက္ျခင္း၊ Message ေပးပုိ႔ျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနမႈေၾကာင့္ မူးလာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ကားေမာင္းေနေသာ မိတ္ေဆြမွ၊ မ်က္လံုးမွိတ္ၿပီး မွိန္းလုိက္ေလဟုေျပာေသာ္လည္း၊ သူေျပာသည့္ အတိုင္းမလုပ္ျဖစ္။ မူးခ်င္မူးပါေစ၊ မ်က္လံုး မွိတ္ၿပီးေတာ့ မလိုက္ခ်င္။ မေရာက္ဖူးေသာ၊ မျမင္ေတြ႔ဘူးေသာ၊ ေဒသစိမ္းႏွင့္ ရႈခင္းသစ္မ်ားကို လက္လႊတ္မခံခ်င္၍ ကားမူးေနလ်က္ႏွင့္ မ်က္လံုးမွိတ္၊ မိွန္းမေနႏုိင္ဘဲ ရႈခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈရင္း လုိက္ပါခဲ့သည္။

တစ္နာရီကီလုိ (၈၀) ခန္႔ ေမာင္းႏွင္းေနေသာကားအား မွန္တံခါးခ်၍ လိုက္ပါျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေလရိုက္ခတ္မႈက မ်က္ႏွာသို႔ တိုက္ရိုက္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ မ်က္လံုးမွမ်က္ရည္မ်ားပင္ ထြက္ကုန္သည္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ မိုးတြင္းခရီးသြားျခင္းျဖစ္၍ ေနကာမ်က္မွန္ မယူလာခဲ့မိ။ မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္ရင္း၊ ဒုညႊန္မွဴးမွ ေပးေသာ အမူးေျပေဆးကို ေသာက္လုိက္သည္။သူက ကၽြန္ေတာ္လည္း ေခၽြးစီးေတြက်ၿပီး မူးေနတာဟုဆုိသည္။ ကားမူးတတ္သူျဖစ္၍ ေဆးအသင့္ယူေဆာင္လာမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ အဆင္ေျပသြားသည္။

ကားေမာင္းသူ ကၽြန္ေတာ့မိတ္ေဆြမွာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သက္ရြယ္တူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ နားကပ္၊ လက္ေကာက္၊ လည္ဆြဲမ်ားျဖင့္ ေခတ္ဆန္စြာ၀တ္စား ထား၍ ကၽြန္ေတာ့ထက္ ပိုႏုပ်ဳိေနတယ္ဟု သူ႕ကိုက်ီစယ္ကာ၊ သူႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေျပာၾက ရင္းေတာင္တက္၊ ေတာင္ဆင္း၊ အေကြ႔အေကာက္မ်ားအားျဖတ္ေက်ာ္ကာတျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပဲခူးရိုးမေတာထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ျပည္၊ ေရနံေခ်ာင္းလမ္းတစ္ေလ်ာက္ ႏွစ္ဖက္လမ္းမၾကီးၾကားအတြင္းရွိ၊ ပဲခူးရိုးမေတာႀကီးတြင္ ရိုးမျဖတ္ လမ္း (၇) ခုရွိပါသည္။အဆုိပါ ရိုးမျဖတ္လမ္း(၇) ခုသည္ ေတာင္၊ ေျမာက္အၿပိဳင္တန္းေနေသာ အျမန္လမ္းမႀကီးႏွင့္၊ ျပည္လမ္းမႀကီးတို႔အား အေရွ႕၊ေနာက္အၿပိဳင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျဖတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပထမရိုးမျဖတ္လမ္းမွာ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ နတ္ေမာက္လမ္းျဖစ္ၿပီး (၉၁) မိုင္၊ ၄ ဖာလံု ရွည္လ်ားပါသည္။ ဒုတိယျဖတ္လမ္းမွာ ပ်ဥ္းမနား၊ ပန္းတင္ၿမိဳ႕သစ္လမ္းျဖစ္ၿပီး(၇၉)မိုင္၊ (၄)ဖာလံု ရွည္လ်ားပါသည္။ တတိယရိုးမျဖတ္လမ္းမွာ ပ်ဥ္းမနား၊ ေခ်ာင္းနက္လမ္းျဖစ္ကာ (၆၆)မိုင္၊ (၂) ဖာလံုရွိပါသည္။ သာဂရ၊ ကိုးပင္ရိုးမျဖတ္လမ္းကေတာ့ (၉၂)မိုင္၊ (၄) ဖာလံု ရွည္လ်ားကာ စတုတၳျဖတ္လမ္း ျဖစ္ပါသည္။

အုတ္တြင္း၊ ေပါက္ေခါင္းလမ္းမွာ (၁၂၅)မိုင္၊ (၁) ဖာလံု ရွည္လ်ားေသာ ပဥၥမေျမာက္ရိုးမျဖတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဆဌမရိုးမျဖတ္လမ္းကေတာ့ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္း၊ စိန္ကန္႔လန္႔လမ္းျဖစ္ကာ (၈၄)မုိင္၊ (၇)ဖာလံု ရွည္လ်ားပါသည္။ သတၱမေျမာက္လမ္းကေတာ့ လူသိမ်ားေသာ ပဲခူး- တိုက္ႀကီးလမ္းျဖစ္ၿပီး (၃၈) မုိင္၊ (၄) ဖာလံု ရွည္လ်ားပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကားမွာ ပဲခူးရိုးမေတာႀကီးအား ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားသည့္ အုတ္တြင္း၊ ေပါက္ေခါင္း ရိုးမျဖတ္လမ္းေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္။သဘာ၀အတိုင္း က်န္ရွိေနေသာပဲခူးရိုးမသစ္ေတာႀကီးမ်ားအတြင္း သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း (Eco Tourism) အား ျမွင့္တင္ရင္း၊ လာေရာက္မည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားအတြက္တည္းခုိေနထုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ရိုးမအတြင္း ေနထုိင္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ား ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးစဥ္အတြင္း ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအား ျပသႏုိင္မည့္ဆင္စခန္းမ်ား၊ ႏွစ္သက္တမ္းရွည္ ကၽြန္းပင္ႀကီးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား စသည္တို႔အား ျပည္သူလူထု သိရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသုိ႔ ေစ်းကြက္ တင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ သည္လမ္းခရီးအား သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန (၂) ခု ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း၍ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေရခဲဖံုးလႊမ္းေနသည့္ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ေရ၀ပ္ေဒသမ်ား၊ ထူးျခားသည့္ သစ္ေတာမ်ား၊ ပင္လယ္ေရျပင္၊ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ ဇီ၀မ်ဳိးစံု၊ မ်ဳိးကြဲမ်ားပါ၀င္သည့္ သဘာ၀လက္ေဆာင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း ရန္အတြက္ သဘာ၀နယ္ေျမ (၁၅) ခုကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး။ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္တြင္ (၂၁) ခုအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

သဘာ၀အေျခခံခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအျဖစ္ စစ္ကို္င္းတုိင္းေဒသႀကီး၌ (၂) ခုရွိရာ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေလာင္းေတာ္ကႆပႏွင့္ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ (၄) ခုရွိရာ ေနာင္ မြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ ဖုန္ကန္ရာဇီေဘးမဲ့ေတာ၊ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဟူးေကာင္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္းေတာ္ႀကီး ေဘးမဲ့ေတာတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၌ (၂) ခုရွိရာ၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တုိ္က္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳင္ေဟ၀န္ ဆင္စခန္းျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၌ (၂) ခုရွိရာ၊ ေညာင္ေရႊ၊ ဖယ္္ခံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္းေလးကန္ေဘး မဲ့ေတာႏွင့္ ပင္းတယၿမိဳ႕တြင္ ပင္ေလာင္ ျပဒါးလင္းဂူေဘးမဲ့ေတာ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္၌ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕တြင္ က်ဳိက္ထီးရိုးေဘးမဲ့ေတာ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၿမိတ္ခရိုင္တြင္ လန္ပိအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒ သႀကီး၌ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ပုပၸါးေတာင္ဥယ်ာဥ္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ မိုးယြန္းႀကီးေဘးမဲ့ေတာ၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖိုးက်ားဆင္စခန္းတို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေခၚႏူးစုန္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၌ စကုၿမိဳ႕တြင္ ေရႊစက္ေတာ္ေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ စလင္းၿမိဳ႕တြင္ ၀က္ထီးကန္ငွက္ ေလ့လာေရးဥယ်ာဥ္တို႔ျဖစ္ကာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ ႀကီး၌ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သမီးလွကၽြန္းေဘးမဲ့ေတာ ဥယ်ာဥ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေနထုိင္မႈဘ၀မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအားေလ့လာႏုိ္င္သည့္ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၅-၂၀၂၅) (Myanmar Eco-Tourism Policy and Management Strategy (2015-2025))ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေတာင္တန္းေဒသ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟိုဌာန (International Centre for Integrated Mountain Development) (ICIMOD) ၏ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့၊ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အစီအစဥ္(၆) ခုပါ၀င္ၿပီး၊ အစီအစဥ္ (၁) မွာ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမုိခိုင္မာလာေစျခင္း၊ အစီအစဥ္(၂)မွာ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားအတြင္းႏွင့္ အျပင္တြင္ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္းအား တုိးျမွင့္သြားရန္၊ အစီအစဥ္ (၃) မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစျခင္း၊ အစီအစဥ္ (၄) မွာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူႏုိ္င္စြမ္းရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နမူနာပံုစံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ အစီအစဥ္ (၅) မွာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ပုိမိုခိုင္မာလာေစျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ (၆) မွာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြ မႈႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔သည္အဆုိပါမဟာဗ်ဴဟာ(၆)ခုအား သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေဒသ မ်ားတြင္ ခရီးသြားလည္ပတ္ရန္ ခက္ခဲေသာေနရာမ်ား၊ ခရီးသြားလည္ပတ္ရန္ အနည္းငယ္ခက္ခဲေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလည္ပတ္ရန္ လြယ္ကူေသာေနရာ မ်ားအျဖစ္ ခရီးစဥ္၏ အေျခအေနမ်ားအေပၚလုိက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။

ခါကာဘိုရာဇီ၊ ဖုန္ကန္ရာဇီ၊ ဟူးေကာင္ခ်ဳိင့္၀ွမ္း၊ အင္းေတာ္ႀကီး၊ လန္ပိ၊ သမီးလွကၽြန္းတို႔သည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား အလြန္သြားေရာက္ေလ့ လာလည္ပတ္လုိေသာ သဘာ၀ခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈေၾကာင့္ သြားေရာက္မႈနည္းလွသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ ခ်ပ္သင္း၊ ေခၚႏူးစုန္၊ မိန္းမလွကၽြန္း၊ ပန္းေလာင္ႏွင့္ ျပဒါးလင္းဂူတို႔မွာ သြားလာရန္ အနည္းငယ္ခက္ခဲေသာ သဘာ၀အေျခခံခရီး စဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သြားလာရန္လြယ္ကူေသာ ေလွာ္ကား၊ အင္းေလး၊ က်ဳိက္ထီးရိုး၊ ေလာကနႏၵာ၊ မိုးယြန္းႀကီး၊ ဖုိးက်ားႏွင့္ ၿမိဳင္ေဟ၀န္၊ ေရႊစက္ေတာ္ႏွင့္ ပုပၸါးေတာင္၊ ၀က္သည္းကန္တို႔အား သြားေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ေသာ ခရီးသည္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားသို႔ လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း၊ လာေရာက္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုေနထိုင္ရန္အတြက္ ဟိုတယ္/ တည္းခိုခန္း eco-lodges မ်ား တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ၾကပါသည္။ သို႔အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားေဒသမ်ားတြင္ တည္းခိုရန္ အဆင္ေျပႏုိင္ သည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တည္းခိုရန္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည္မ်ား ရွိပါသည္။

သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ျပည့္စံုေအာင္ျမင္ေစရန္္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈလြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး၊ ခရီးစဥ္တြင္ တည္းခိုေနထုိင္စားေသာက္ မႈမ်ား အဆင္ေျပေစေရး၊ လွည့္လည္ျပသႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားရွိေရး၊ ႏုိင္ငံတကာမွသိရိွႏုိင္ရန္ ခရီးစဥ္ျမွင့္တင္ေရး၊ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ ခရီးစဥ္မ်ားေရးဆြဲကာ ေရာင္းခ်ပုိ႔ေဆာင္ေရး စသည့္က႑မ်ဳိးစံုအား သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးကူညီျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သဘာ၀အေျခခံခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္  ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကို ေလ့လာႏုိင္သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားေလ့လာလည္ပတ္ႏုိင္ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ ပုပၸါးေတာင္၊ အင္းေတာ္ႀကီး၊ ေရႊစက္ေတာ္၊ အင္းေလး၊ ၀က္သည္းကန္၊ က်ဳိက္ထီးရိုး ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ဘုရားဖူးလာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့လာႏုိင္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္ ၿပီး၊ခါကာဘုိရာဇီ၊ ဖုန္ကန္ရာဇီ၊ ဟူးေကာင္ခ်ဳိင့္၀ွမ္း၊ အင္းေလးခရီးစဥ္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိ္င္ရာ ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ႏုိင္ေသာခရီးစဥ္ မ်ားျဖစ္ကာ လန္ပိ၊ ေခၚႏူးစုန္ခရီးစဥ္မ်ားသည္  တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ထူးျခားသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႔အတြက္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပခရီးသည္မ်ား၏ ၀ါသနာပါရာ ႏွစ္သက္မႈအစီအစဥ္အတိုင္း သဘာ၀အေျခခံခရီးစဥ္မ်ားကို လည္ပတ္ေလ့လာႏုိ္င္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနပါသည္။သဘာ၀တရားမ်ား ျပည့္လႊမ္းေနေသာ ေတာေတာင္၊လွိ်ဳေျမာင္၊ စိမ့္စမ္းမ်ားျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ကာ ေဒသအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားတို႔၏ လူေနမႈဘ၀ကို အက်ဳိးရွိေစသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေနေသာ ပဲခူးရိုး မေတာႀကီးအတြင္း၌ဤသဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ရိုးမ ထဲသို႔၀င္ေရာက္ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သလို၊သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ တုိ႔အဖြဲ႔မွာလည္း အင္အားေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းျဖင့္ လုိအပ္သည္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

အထူးသျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းတုိ႔ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျပာဆုိေ၀ဖန္မႈမ်ားအေပၚ ပဲခူးရိုးမေတာႀကီးမည္မွ်အထိ စိမ္းစုိသာယာ လွပေနသည္ကို လက္ေတြ႔ျပသႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားျပည့္ေနသည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမ်က္၀န္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

ပဲခူးရိုးမေတာႀကီးအတြင္း သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိမ္းမႈ၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကၽြန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆင္မ်ား၏ အေလ့အထမ်ား၊ ေတာဆင္ရိုင္း မ်ား၏ အေလ့အထမ်ား၊ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို လုပ္သက္အတြ႔အၾကံဳမ်ား ေပါင္းစပ္ကာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

ရန္ကုန္မွလာေရာက္သည့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၏ယာဥ္မွာ စတင္ထြက္ခြာခ်ိန္ေနာက္က်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းသည့္ အခ်ိန္အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိမလာႏိုင္၍လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆင္စခန္းမ်ား၊ ကရင္တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ေရႊေတာင္ရြာ၊ ေငြေတာင္ရြာမ်ားသို႔ ေလ့လာရန္အ ခြင့္အလမ္းမ်ားကို စိတ္မေကာင္းစြာ လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ေတာ့ ပါ၀ါပိြဳင့္၊ ပရိုဂ်က္တာမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသမႈအား သိရွိေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။

(၁၂၅) မိုင္ရွည္လ်ားေသာ ေပါက္ေခါင္း၊ အုတ္တြင္း ရိုးမျဖတ္လမ္းခရီး၏အလယ္ခန္႔၊(၅၈) မုိင္၊ (၃) ဖာလံုရွိ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ေပ (၁၅၃၀) တြင္ သဘာ၀သစ္ေတာရႈရပ္ကုိ ျပင္ဆင္ထားရွိပါသည္။ အဆုိပါသစ္ေတာရႈရပ္တြင္ မ်က္စိတစ္ဆံုးျမင္ေနရေသာ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားကို သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ မ်က္ျမင္လက္ေတြ႔ျပသရင္း သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းျပပါသည္။

“လူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကို သစ္ထုတ္တယ္၊ သစ္ထုတ္လို႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။သစ္ေတာ၀န္ထမ္းေတြရွိၿပီး သစ္ခိုးထုတ္တာေတြ မကာကြယ္ႏုိင္ဘူး၊ ပုိင္ရွင္မဲ့ သစ္ေတြသာဖမ္းမိတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီးမွာ သဘာ၀နယ္ေျမ ႀကိဳး၀ို္င္းေတာ (၁၀၁) ခုရွိၿပီး၊ ဧရိယာ (၃၀၆၁၉၃၉) ဧက၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ (၈) ခု၊ (၆၄၁၃၁၀) ဧက၊ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ (၂) ခု၊ (၂၆၈၅၃၈) ဧက စုစုေပါင္းသစ္ေတာေျမဧရိယာဟာ (၃၉၇၁၇၈၇) ဧက ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သစ္ေတာနယ္ေျမတာ၀န္ခံ ၀န္ထမ္းေတြေတာ့(၅၇၉) ဦးခန္႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီဟာ ပ်မ္းမွ်သစ္ေတာေျမ ဧရိယာ (၇၀၀၀) ဧကခန္႔စီ ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေန ပါတယ္။ ေတာထဲမွာသစ္ခုိးခုတ္တဲ့ အသံၾကားေနရတယ္။ အဲ့ဒီခုတ္တဲ့အသံရွိတဲ့ေနရာကို သြားရတဲ့ခရီးကအေ၀းႀကီးပါ။ လြယ္လြယ္ကူကူသြားေရာက္လို႔ မရပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ေတြ သစ္ခိုးထုတ္တဲ့ေနရာေရာက္တဲ့အခ်ိ္န္မွာ သစ္ခုိးထုတ္တဲ့သူေတြကုိ မေတြ႔ရေတာ့ဘဲ ေရွာင္ေျပးကုန္တာေၾကာင့္ ပုိင္ရွင္မဲ့သစ္ေတြကိုသာ ဖမ္းမိေနရတာ” ဟု ဆိုသည္။ ဒါ့အျပင္ “သစ္ခိုးခုတ္တဲ့သူေတြက ပုရြက္ဆိတ္ေတြလိုဘဲဗ်။ သစ္ေတြကို အပိုင္းပိုင္းေလးေတြျဖတ္၊ ဆုိင္ကယ္နဲ႔သယ္ၾကတာ၊ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးမွာ သစ္တံုးေလးေတြ (၁၀) တံုးပါရင္၊ ဆုိင္ကယ္အစီးေပါင္းရာခ်ီကာ ထပ္ခါထပ္ခါသယ္ေနရင္အမ်ားႀကီးေလ။ ဆုိင္ကယ္လည္း လိုင္စင္မဲ့ေတြ၊ ဖမ္းတဲ့အခါ ဆိုင္ကယ္နဲ႔သစ္ေတြ ထားၿပီးထြက္ေျပးၾကတယ္။ တစ္ခါလြတ္သြားရင္ လို္င္စင္မဲ့ဆုိင္ကယ္ ေနာက္ထပ္ (၃) စီးေလာက္ ၀ယ္လုိ႔ရတာေၾကာင့္ လက္လြတ္ထြက္ေျပးၾကတယ္” ဟု ေျပာျပသျဖင့္ ပုိင္ရွင္မဲ့သစ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က သစ္ထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ေအာက္ေျခ (၄)ေပ (၆)လက္မအျမင့္ကေန လံုးပတ္ကိုတိုင္းတယ္၊ အပင္လံုးပတ္ (၆)ေပ (၆) လက္မရွိတဲ့ အပင္ေတြကိုဘဲ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့လံုးပတ္မျပည့္ရင္ မထုတ္ပါဘူး။ သစ္ေတာတစ္ခုမွာ သစ္တစ္ခါထုတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ထုတ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ႏွစ္ (၃၀) ေစာင့္ရပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ ကၽြန္းပင္ေတြရဲ႕ အေလ့က်ျပန္ေပါက္တဲ့ အပင္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ျပန္လည္ႀကီးျပင္း ရွင္သန္ေနတာေၾကာင့္ သစ္ေတာႀကီးေတြဟာ လံုး၀ျပဳန္းတီးသြားတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး” ဟု သူကဆိုသည္။ ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္လာခဲ့ေသာ အုတ္တြင္း၊ ေပါက္ေခါင္းလမ္းတြင္ အုတ္တြင္းမွ ေပါက္ေခါင္းသို႔အသြား (၂၅) မုိင္ႏွင့္ ေပါက္ေခါင္းမွ အုတ္တြင္းသို႔ အသြား (၂၅) မိုင္၊ စုစုေပါင္း (၅၀) မိုင္ခန္႔တြင္ ေက်းရြာမ်ားအဆက္မျပတ္ရွိျခင္း၊ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ စားက်က္ေျမမ်ားျဖင့္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ္လည္း က်န္ (၇၅) မုိင္၊ အနံအက်ယ္အ၀န္းတြင္ သစ္ေတာႀကီးမ်ားကို ထူထပ္စြာေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ရႈရပ္တဲေအာက္တြင္ မ်က္စိတစ္ဆံုးျမင္ရေသာ သစ္ေတာမ်ားကို ၾကည့္ရႈၾကည္ႏူး မိရင္း အားမလိုအားမရျဖစ္လာ၍ ေပ (၂၀) ခန္႔ျမင့္ေသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္စင္ေပၚသို႔ တက္ၾကည့္ပါသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိမႈႏွင့္အတူ သူတို႔၏ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအေပၚ ေလးစားခ်ီးက်ဴးမိသည္။

ရႈရပ္မွတဆင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ မုိင္တိုင္ (၄၃) တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ စည္သူၿဖိဳး ကုမၸဏီသို႔ ႏွစ္ (၃၀) စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ကၽြန္းစိုက္ခင္း (၂၆၀၀) ဧကအနက္ (၇၅) ဧကအတြင္း   သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုေဖာ္ေဆာင္ကာ လာေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္မည့္ ျပည္တြင္း /ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ တည္းခုိေနထုိင္စားေသာက္မႈမ်ား အဆင္ေျပေစရန္စီစဥ္ထားသည့္ Bago Eco-Resort သို႔ ေရာက္ရွိၾကပါသည္။

Bago Eco-Resort တြင္ သစ္ပင္၊ ၀ါးပင္မ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိဘဲ ေရွာင္ကြင္း၍ အေဆာက္အဦမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားကို ျပဳလုပ္ဖန္တီး တည္ေဆာက္ကာ သဘာ၀ကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ပုံစံျဖင့္ ျပသဆြဲေဆာင္ထားပါသည္။ အေဆာက္အဦမ်ားကို ကၽြန္းစိုက္ခင္းမွ ပင္ၾကပ္မ်ားခုတ္၍ ဖန္တီးတီ ထြင္ထည့္သြင္းထားသျဖင့္၊ လွလည္းလွ၊ အျမင္လည္းဆန္း၊ ေဂဟစနစ္လည္း ပ်က္စီးမႈမရွိေအာင္ တစ္ခ်က္ခုတ္ သံုးခ်က္ျပတ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ ကုိေတြ႔ရွိရပါသည္။

အဆုိပါ Resort တြင္ ကၽြန္းေတာမ်ားအတြင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ဆင္စီးျခင္း၊ ငွက္ၾကည့္ျခင္း၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ ေတာတြင္းလမ္းေလ်ာက္ျခင္း၊ ဆင္စခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ေရခ်ဳိးေပးျခင္း အစာေကၽြးျခင္း၊ ေတာတြင္းရွိ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ အမွတ္တရ ကၽြန္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး။ လာမည့္ဇူလိုင္လကုန္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Bago yoma Eco-Resort ၏ Eco Tourism ႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းပင္ ျပည္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ (၆) ဖာလံုအကြာ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းေပၚတြင္ (၁၈၅၇) ခုႏွစ္က ဂ်ာမန္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဘရန္းဒစ္ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၁၆၀) သက္တမ္းရွိ၊ ကၽြန္းပင္ႀကီးမ်ားတည္ရွိရာ ကၽြန္းစိုက္ခင္း (၇၈) ဧကကို ေျခလ်င္ေတာင္တက္ ခရီးျဖင့္ၾကည့္ရႈႏုိင္သလုိ ျပည္ၿမိဳ႕မွ (၅) မုိင္အကြာ၊ နတ္ေမွာ္ဆင္စခန္းတြင္လည္း၊ ဆင္သရုပ္ျပမႈအား ၾကည့္ရႈႏုိင္ျခင္း၊ ဆင္ စာေကၽြးႏုိင္ျခင္း၊ ဆင္စီးႏုိင္ျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းတစ္ေလ်ာက္ ဆင္စီး၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကိုၾကည့္ရႈ႕ကာ သန္႔ရွင္းေသာေလအား တ၀ႀကီး ရႈရႈိက္ႏုိင္ျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္စီးဆင္းႏုိင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ နတ္ေမွာ္ဆင္စခန္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းပင္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈထက္ ႏွစ္ (၆၀၀) ခန္႔ ေစာခဲ့ေသာ A.D (၅) ရာစုတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံတည္ေထာင္ခဲ့ သည့္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ ပ်ဴ၊ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

နတ္ေမွာ္ဆင္စခန္းရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ပဲခူးတုိင္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းထြန္းဦးမွ ဆင္မ်ား၏အမူအက်င့္မ်ားကုိ ရွင္းျပရာ အလြန္ပင္စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းခဲ့ၿပီး၊ၾကမ္းတမ္းၾကံ့ခိုင္လွေသာ ဆင္မ်ား၏ ခံစားတတ္ေသာ ႏူးညံ့သည့္ စိတ္သေဘာထားမ်ားကို သိခဲ့ရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမွာ ဆင္ဦးစီးေတြရဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြဟာ ဆင္ဦးစီးထိန္းသိမ္းတဲ့ ဆင္ေတြရဲ႕ မ်ဳိးဆက္ေတြအေပၚမွာလည္း ငယ္ငယ္က တည္းက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ဆင္ဦးစီးေတြအျဖစ္ ဆက္လက္အေမြဆက္ခံၾကတယ္။ ဒီလုိ ငယ္ငယ္ကတည္းက လူနဲ႔ဆင္ အတူသြား၊ အတူလာ၊ အတူေနထုိင္ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကတဲ့ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ ဆင္ဦးစီးတစ္ေယာက္အရြယ္ေရာက္လို႔မဂၤလာေဆာင္မယ့္အခ်ိန္မွာ ဆင္ဦးစီးထိန္းသိမ္းရတဲ့ဆင္ဟာ မဂၤလာပြဲျပဳလုပ္မယ့္အခမ္းအနားကို ဖ်က္စီးတာၾကံဳခဲ့ဘူးတယ္။ သူ သေဘာမက်ေၾကာင္းျပတာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဆင္ဦးစီးႏွင့္ဆင္တို႔၏ သံေယာဇဥ္ႀကီးမား ဆက္ႏြယ္ပံုကို သိရွိရျခင္းေၾကာင့္ ဆင္မ်ားအေပၚပုိ၍ ဂရုဏာျဖစ္မိသည္။

ယခုအခါ ဆင္မ်ားကို အစြယ္၊ ႏွာေမာင္း၊ အေရခြံ၊ အသား၊ ခြာစသည့္တစ္ကိုယ္လံုးကို ၀ယ္ယူသည့္ေစ်းကြက္အျပင္ ဆင္ကိုမီးရိႈ႕ၿပီးရရွိလာေသာျပာကို ပင္၀ယ္ယူေနသည့္အတြက္ ေတာဆင္ရိုင္းမ်ား၊အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏိုင္ေရးမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈၾကားမွပင္ ဆင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေရာင္းခ်ေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာဆင္ရိုင္း (၃၀၀၀)ခန္႔၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆင္ (၃၀၀၀)ခန္႔ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဆင္ (၂၅၀၀) ခန္႔သာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ ျပည္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အျပန္ခရီးကေတာ့ စတုတၳရိုးမျဖတ္လမ္းျဖစ္သည့္ ကုိးပင္- သာဂရ ျဖတ္လမ္းမွ ျပန္လာခဲ့ၿပီး၊ လမ္းခရီးတြင္ ဖုိးက်ားဆင္စခန္းရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ ဆင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ည (၇း၀၀) နာရီေက်ာ္ၿပီမုိ႔ မ၀င္ျဖစ္ေတာ့။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအဖြဲ႔ကေတာ့ ပန္း တင္၊ ပ်ဥ္းမနားလမ္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀သစ္ေတာႀကီးမ်ား၊ သဘာ၀ေရအိုင္ႀကီးမ်ား၊ သဘာ၀ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ား၊ ရုကၡေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒမ်ဳိးစံု/ မ်ဳိးကြဲမ်ားျဖင့္ စံုလင္၊ နက္ရိႈင္းစြာတည္ရွိေနၿပီး၊ အဆိုပါသဘာ၀တရားမ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုတို႔မွ စိတ္တူကိုယ္တူျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း  ပူးေပါင္းပါ၀င္လာရန္ အေရးႀကီးၿပီး၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ မႈ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရိွေစသည့္အျပင္ သစ္ခုိးထုတ္ျခင္း၊ ေတာရုိင္းတိရစၦာန္မ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေဂဟစနစ္မ်ား ယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္း၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံု၊ မ်ိဳးကြဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးမ်ား က်ေရာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ သဘာ၀တရားႀကီးႏွင့္အတူ ေဂဟစနစ္မ်ားကိုပါ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား၊ မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အခ်ည္းအႏွီးမဲ့ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ယခုအခါ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိး၊ ေဒသအက်ဳိး၊ ေဒသေနျပည္သူလူထုအက်ဳိး၊ မိမိအက်ဳိးမ်ား ရရွိလာမႈျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀အေျခခံခရီးစဥ္ေဒသမ်ားအတြင္း လုိအပ္ေနသည့္ ဟိုတယ္/တည္းခိုခန္းeco- Lodges မ်ား၊ ဧည့္ရိပ္သာမ်ားႏွင့္အတူတည္းခိုေနထိုင္စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ဆင္စခန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ တျဖည္းျဖည္းပါ၀င္လႈပ္ရွား ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔သည္သဘာ၀အေျခခံခရီးစဥ္ေဒသ မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ လုိအပ္ေသာပံ့ပုိး၊ ကူညီ၊ အားေပး၊ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားျဖင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေနကာလက္ကမ္းႀကိဳဆုိဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေနပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု၏ တံခါးႏွစ္ခ်ပ္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၿမဲတေစဖြင့္ ထားၿပီးျဖစ္၍ သဘာအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ အသင့္ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

၇.၇.၂၀၁၇