ဝင္းသိန္း(ဟိုတယ္/ခရီး)

ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီပံ့ပိုးနိုင္ရန္မီးရထားႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္းကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေပ သည္။ ျမန္မာ့မီးရထားသည္နိုင္ငံတကာႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါကအဆင့္မျမင့္ေသးနိုင္ေသာ္လည္းရွိရင္းစြဲအေမြအႏွစ္တို႔ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ ေဖာ္ေဆာင္မွုသည္ ျမန္မာ့မီးရထား၏ရွိၿပီးသားျဖစ္ေသာအေမြအႏွစ္ကိုထိန္းသိမ္းရာလည္း ေရာက္ၿပီးစက္ပစၥည္းတို႔ မည္သည္အသုံးမျပဳလၽွင္ပ်က္ဆီးနိုင္ေသာသေဘာမွလည္းကာကြယ္ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ကမၻာ့အဆင့္မီရထား၊တြဲဆိုင္း၊လမ္း၊အခ်က္ျပစနစ္၊အဆင့္ျမင့္ထိန္းခ်ဳပ္မွု၊အဆင့္ျမင့္အသုံးအေဆာင္စသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္၊ ေငြ၊နည္းပညာႏွင့္အသိပညာအတတ္ပညာတို႔မ်ားစြာလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့မီးရထား၏ဝင္ေငြ၊နိုင္ငံ၏ဘ႑ာကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းရွာေဖြနိုင္ရန္ အတြက္ လမ္းတိုကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအပမ္းေျဖ၊ ေလ့လာေရးႏွင့္အေပ်ာ္တမ္းခရီးသြားမ်ားအတြက္ခရီးစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ကာဝင္ေငြရ ရွိေရးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။အရင္းအႏွီးအားျဖင့္အေျခခံအေဆာက္အဦအတြက္ ေငြလုံးေငြရင္းမလိုအပ္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္အဂၤလိပ္ေခတ္ေရေႏြးစက္ေခါင္း(Stream Locomotive) မ်ားႏွင့္သင့္ေလၽွာ္ေသာတြဲဆိုင္းတို႔ ဖန္တီးကာ ခရီးသြား မ်ား၏စိတ္ဝင္စားမွုကိုရယူၿပီးခရီးစဥ္ကိုတိုက္ရိုက္ေျပးဆြဲျခင္းမျပဳပဲလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေဒသခံတို႔၏လူမွုရိုးရာယဥ္ ေက်းမွု၊လူေနမွုသဘာဝ ၊ရိုးရာ အစားအစာ၊ဓေလ့ထုံးစံတို႔ကိုစုစည္းေဖာ္ျပနိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ခရီးသြားမ်ားအတြက္စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္မ်ား၊ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုအကအလွတို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ရိုးရာေနထိုင္မွုတို႔ကို ေလ့လာ ေစျခင္း၊ရိုးရာအစားအေသာက္တို႔ကို စားေသာက္နိုင္ျခင္းတို႔ အျပင္ပူးေပါင္းပါ ဝင္ေလ့လာနိုင္ျခင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ပါကကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားသာမက ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားကိုပင္ဆြဲေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုခရီးစဥ္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေခတ္ေဟာင္းအေမြအႏွစ္စက္ယႏၲရားႀကီးကိုထိန္းသိမ္းရာေရာက္သကဲ့သို႔ ျမန္မာရိုးရာယဥ္ေက်းမွုအစားအစာ ၊အကအလွ၊ ေနထိုင္ဓေလ့တို႔ကိုလည္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ထိန္းသိမ္း ရာေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။ စက္တို႔မည္သည္မသုံးလၽွင္ ပ်က္ဆီးလြယ္ သကဲ့သို႔ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုသည္လည္း ေခတ္မီအေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမွုမ်ားတိုးဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲလာေပ သည္။ဤလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္နိုင္ငံကိုဝင္ေငြတိုးတက္ေစသကဲ့သို႔ ေဒသခံတို႔၏အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ အသိပညာအတတ္ ပညာ ၊လူမွုအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာလည္း ေရာက္ေပသည္။

ခရီးစဥ္ေဖာ္ေဆာင္မႈအခန္းက႑ကိုဉပမာတင္ျပရေသာ္မႏၲေလး-ပုဂံခရီးစဥ္၊ ျပင္ဦးလြင္-ဂုတ္ထိပ္တံတားခရီးစဥ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္-သံျဖဴဇရပ္ (ေသမင္း တံမန္ရထားလမ္း)ခရီးတို႔ ျဖစ္သည္။ ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းတို႔၏သေဘာသဘာဝအရခရီးတစ္ေထာက္အတြက္ ေရျဖည့္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြး (သို႔မဟုတ္)ထင္းတို႔ကိုအသုံးျပဳရျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ(မီးထိုးဆီ)လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေမာင္းႏွင္ ရန္ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခရီးတိုေျပးဆြဲရန္ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ေပသည္။

မႏၲေလး-ပုဂံခရီးစဥ္သည္ (၁၅၃)မိုင္ခန္႔ရွည္ၿပီးခရီးတစ္ဝက္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ခရီးတစ္ေထာက္နားကာ ျမန္မာလွပ်ိဳျဖဴမ်ား၏ ဆံရစ္ဝိုင္းအလွ အပါအဝင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုဓေလ့မ်ားျဖင့္ခရီးမ်ားကိုတည္းခင္းဧည့္ခံႀကိဳဆိုနိုင္ပါသည္။ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕သည္မႏၲေလးမွ (၇၁)မိုင္ခန္႔ကြာေဝးၿပီး ပုဂံမွ(၈၂)မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးကာ ျမန္မာ့မီးရထား၏စက္ေခါင္းႏွင့္တြဲျပင္စက္႐ုံငယ္တည္ရွိရာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ေရွးယခင္ကပင္ေရေႏြးေငြ႕ စက္ေခါင္းေရျဖည့္စနစ္ထား ရွိေသာၿမိဳ႕ လည္းျဖစ္ပါသည္။ခရီးစဥ္သည္ပုဂံၿမိဳ႕ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ရွိ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကိုေလ့လာနိုင္႐ုံသာမက ခရီးတစ္ေထာက္မွာ လည္းစိတ္ဝင္ စားဖြယ္မ်ားဖန္တီးဆြဲေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ခရီးသြားမ်ားအားဆြဲနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးခရီးစဥ္အစအဆုံးၿမိဳ႕မ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား အထူးႏွစ္ၿခိဳက္ေသာၿမိဳ႕မ်ားလည္းျဖစ္ၿပီးလမ္းေဘးဝဲယာအညာထန္းေတာတန္းျဖင့္ဆြဲေဆာင္မွုေကာင္းလွပါသည္။ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏မ်ားစြာေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားတည္ရွိရာပထမျမန္မာနိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ပုဂံႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမွုၿမိဳ႕ေတာ္ရတနာပုံ(ေခၚ)မႏၲေလးႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေတာင္ေပၚအပန္းေျဖၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွကမၻာ့ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ ေရွးေဟာင္းကိုလိုနီေခတ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဂုတ္ထိပ္တံတားႀကီးခရီးစဥ္သည္လက္ရွိျဖစ္နိုင္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးခရီးစဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ကိုလိုနီေခတ္တံတားႀကီးဆီသို႔ကိုလိုနီေခတ္ရထားႀကီးျဖင့္သြားေရာက္ရျခင္းသည္လိုက္ဖက္ညီလွေသာခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္လည္းစက္ေခါင္းႏွင့္တြဲျပင္စက္႐ုံငယ္တို႔တည္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့မီးရထား၏အႀကီးစားစက္ ေခါင္းျပင္စက္႐ုံ(ရြာေထာင္)ႏွင့္လည္းနီးကပ္စြာတည္ရွိေနပါသည္။ခရီးတစ္ေထာက္အျဖစ္ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕သည္ ျပင္ဦးလြင္မွ(၄၆)မိုင္ခန္႔ႏွင့္ဂုတ္ထိပ္တံတားႏွင့္ဆိုလၽွင္ (၅၅)မိုင္ခန္႔ကြာေဝးၿပီး၎ခရီးစဥ္ကိုဂုတ္ထိပ္ဘူတာတြင္ ခရီးဆုံးေစပါမည္။ ထိုၿမိဳ႕တြင္လည္း စက္ေခါင္းႏွင့္တြဲျပင္စက္႐ုံငယ္ရွိၿပီးျဖစ္ကာ ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္း ေရျဖည့္စနစ္ရွိခဲ့ဖူးေသာၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ခရီးတစ္ေထာက္နားမည့္ေနရာ တြင္အလား တူဆြဲေဆာင္မႈ မ်ားဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ကိုလိုနီေခတ္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ားဆီမွထိုေခတ္၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အံ့ၾသဖြယ္တံတားႀကီးဆီသို႔ဆက္သြယ္ထားေသာခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွဂုတ္ထိပ္တံတားသို႔ ေလ့လာလည္ပတ္ေရးခရီးစဥ္ကို ျမန္မာ့မီးရထားမွလုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ RGC-110 ျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပး လၽွက္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ထိုခရီးစဥ္တြင္ခရီးသြား(၂၅)ဦးစီးနိုင္ၿပီးခရီးစဥ္တစ္ေခါက္အတြက္က်ပ္(၁၀၀၀၀၀) ျဖင့္စင္းလုံးျပတ္ငွားရမ္းစီးနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားအထူးစိတ္ဝင္စားေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္၊ ပင္လယ္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားႏွင့္ကမၻာတြင္နာမည္ႀကီးလွေသာ ေသမင္းတမန္ရထားကဲ့သို႔ေသာခရီးသြားဆြဲေဆာင္မွုရွိသည့္ ေဒသမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားေပသည္။ ထိုအခ်င္း အရာမ်ားသည္မြန္ျပည္နယ္၏ထူးျခားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္မိုင္(၄၅)ခန္႔ကြာေဝးေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းတည္ရွိရာ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕သို႔ခရီးစဥ္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။ထိုေခတ္၏ကမၻာအရပ္ရပ္မွစစ္သုံ႔ပန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျမန္မာတို႔၏အ သက္ေသြးေခၽြးေပါင္းမ်ားစြာရင္းႏွီးခဲ့ရေသာဤခရီးစဥ္သည္ခရီးသြားေဒသအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ၿပီးခရီးသြားမ်ားအားဆြဲေဆာင္နိုင္မည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ထိုေသမင္းတမန္ရထားလမ္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းနိုင္ငံ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ မွာႏွစ္ ကာလမ်ားစြာရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။လက္မႈပညာထြန္းကားလွၿပီးဒုတိယကမၻာစစ္တြင္းက်န္ရွိခဲ့ သည့္ေလ့လာစရာမ်ား တည္ရွိေသာဤေဒသသည္ ခရီးသြားမ်ား အား ဆြဲေဆာင္နိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။

မီးရထားခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ယခင္ကပင္ရွိႏွင့္ၿပီးေပသည္။နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားအဖြဲ႕သည္ ေရေႏြးစက္ေခါင္းႏွင့္ဆြဲသည့္ ရထားတစ္ စီးငွားကာရန္ကုန္-ပ်ဥ္းမနား-ပုဂံ-မႏၲေလး-ရန္ကုန္ငွားရမ္းသည္ဟုသိရပါသည္။ပ်ဥ္းမနားမွပုဂံသို႔သြားစဥ္ပဲခူးရိုးမကိုေက်ာ္ ျဖတ္စဥ္လမ္းဘူတာေလးျဖစ္ေသာ မင္းျပင္ဘူတာတြင္ခရီးတစ္ေထာက္နားကာ ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းေရျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္းအားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ခရီးသြားမ်ားသည္ထိုရြာမွထြက္ရွိ ေသာ သယံဇာတမ်ားျဖစ္သည့္ကၽြန္းႏွင့္အျခားသစ္မ်ားကိုေလ့လာကာရြာေစ်းအတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္ရွုေလ့လာျခင္း၊ ေဒသထြက္အစားအစာမ်ားဝယ္ယူ စားသုံးျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ကာရိုးမတစ္ေလၽွာက္သဘာဝေတာေတာင္အလွမ်ားကိုခံစားကာခရီးဆက္လက္ထြက္ခြာသြားပါသည္။ထိုရြာတြင္လည္းယခင္ကပင္ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္း ေရျဖည့္စနစ္ထားရွိခဲ့ေသာရြာျဖစ္ပါသည္။

မီးရထားခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ကမၻာေပၚတြင္အေကာင္းဆုံးခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ (၇)ခုအား ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။၎တို႔မွာ (၁) ကေနဒါနိုင္ငံ တြင္၁၉၉၀ခုႏွစ္၌စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီးကမၻာ့အႀကီးဆုံးဇိမ္ခံခရီးသြားကုမၸဏီႀကီးမွ ေျပးဆြဲလၽွက္ရွိေသာ The Rocky Mountaineer ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ (၂) ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံတြင္၁၉၂၀ခုႏွစ္၌ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ The Glacier Express မီးရထားခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ (၃) အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္၁၉၂၀ခုႏွစ္၌စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ Hiram Bingham Orient Express၊ (၄) စေကာ့တလန္နိုင္ငံရွိ The Royal Scotsman၊ (၅) အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္၁၉၄၆ခုႏွစ္ကပင္စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ Talyllyn Railways၊ (၆) တ႐ုတ္နိုင္ငံရွိ Tsar’s Gold Train Trans-Siberian Railways ႏွင့္ (၇) ဇင္ဘာေဘြ၊ဇန္ဘီယာႏွင့္တန္ဇန္းနီးယားတို႔ကိုဆက္သြယ္ထားေသာ Rovos Rail ခရီးစဥ္တို႔ ျဖစ္ပါသသည္။ထိုခရီးစဥ္မ်ားသည္ခရီးရွည္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ဖန္တီးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုကမၻာတစ္ဝွမ္းေခတ္မီအျမန္ရထားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္းမိမိတို႔နိုင္ငံ သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆံနိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေလၽွာက္ ရွိရင္းစြဲအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။အရင္းအျမစ္ႏွင့္အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ဆြဲေဆာင္မွုမ်ားျဖစ္၍မီးရထားခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္သင့္ေလၽွာ္ေပသည္။ ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳရန္ ေရ၊ ေက်ာက္မီးေသြး (သို႔မဟုတ္) ထင္းႏွင့္မီးထိုးဆီလိုအပ္ေပမည္။ ေလာင္စာလိုအပ္မွုအရမိမိတို႔နိုင္ငံမွထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးကိုအသုံးျပဳမည္ဆိုပါက ကုန္ၾကမ္းမွကုန္ေခ်ာသို႔ ထုတ္လုပ္ရာလည္း ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းျပဳျပင္ရန္မွာဒီဇယ္လၽွပ္စစ္စက္ေခါင္းလို ျပဳျပင္ရန္မခက္ခဲနိုင္ေပ။ ေခတ္မီစက္ေခါင္းႀကီးမ်ား၊ ေခတ္မီလမ္းမ်ားႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္အခ်ိန္၊ ေငြမ်ားစြာလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ထိုခံစားမွုမ်ိဳးကိုနိုင္ငံတကာတြင္ လြယ္ကူစြာခံစားလည္ပတ္ နိုင္သည္။

ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာတည္းခိုေနထိုင္ေရး၊လၽွပ္စစ္မီး၊အမ်ားျပည္သူသုံးသန္႔စင္ခန္း၊အပန္းေျဖဧရိယာမ်ား၊ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ခရီးသြားမ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာသြားလာနိုင္ေရးစသည္တို႔ကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ထိုလိုအပ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္မွာ ေဒသခံျပည္သူလူထု၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဒသခံအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တို႔လက္တြဲညီညီေဖာ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေပသည္။အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးမွခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားရင္းႏွီးမႈ ရွိရန္လည္းလိုအပ္သည္။ မည္သို႔ပင္အခက္အခဲမ်ားရွိေစကာမူအခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားနိုင္ပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ေပၚေစကာ ေဒသခံတို႔၏ လူေနမွုဘဝျမင့္တက္လာျခင္း၊အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚထြက္လာျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္နိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာလည္း မလြဲမေသြတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ သည္။သို႔ပါ၍ခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကတို႔တက္ညီလက္ညီၿပိဳင္တူတြန္းက ေရြ႕ေစနိုင္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။