ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ(၇) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (အေျခခံ) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄၂) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္း၃၀ ၊ ၈၂လမ္း ႏွင့္၈၃ လမ္းၾကားရွိ FITC သင္တန္းအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းဆင္းပြဲသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလး႐ုံးခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား အသင္း(မႏၲေလးဇုန္)နာယကမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ(၈၀)ဦးႏွင့္ စုစုေပါင္း (၁၃၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန၊မႏၲေလး႐ုံးခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း (မႏၲေလးဇုန္) နာယက ဦးရဲၿမတ္ထြန္းတို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းတြင္ ထူးခႊ်န္စြာ ေအာင္ျမင္ ေသာ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားအား ဆုမ်ားအသီးသီးေပးအပ္ကာ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ႕ပါ သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၲေလး႐ုံးခြဲ) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ တို႔ျဖင့္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္ (အေျခခံ) သင္တန္း မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ရာ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ (၁၂) အထိ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူစုစုေပါင္း(၂၁၄၆) ဦးႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ (၆၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၂၀၆)ဦးအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတူ ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္ (အေျခခံ) သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ အမွတ္စဥ္ (၂၁) (မႏၲေလး) ႏွင့္ အမွတ္စဥ္ (၃၅) (မိုးကုတ္)တို႕မွ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၂၁၄) ဦးတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။