ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ စနစ္တက်ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသတြင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (မႏၲေလး႐ုံးခြဲ) ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔ျဖင့္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ) သင္တန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မပ်က္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ရာ (၃.၁၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၃၀.၁၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ထိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည့္ တရုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (အေျခခံ) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄၂) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္း ၃၀၊ ၈၂× ၈၃ လမ္း FITC သင္တန္းေက်ာင္း အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလး႐ုံခြဲမွညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ(၈၅) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၃၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၲေလး႐ုံးခြဲ) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ ဧည့္လမ္း ညႊန္မ်ား အသင္း (မႏၲေလးဇုန္) ဥကၠဌ ဦးဝင္းေဇာ္ဦးတို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၁၄) အထိ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း(၂၄၁၇) ဦးႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၆၀) ဦး စုစုေပါင္း (၂၄၇၇) ဦး ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္ (အေျခခံ) သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၂၂၀) ဦးႏွင့္ Lux-dev မွ ကူညီမႈျဖင့္ Hotel Operation Management ႏွင့္ Supervisor Management သင္တန္း သား/ သင္တန္းသူ(၁၈၀) ဦးတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။