ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ လုိင္စင္ရဟိုတယ္ႏွင့္ အဆင္ျမင့္ရိပ္သာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ ႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီး သြားဧည့္သည္မ်ား ကို စနစ္က်ၿပီးျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ (စစ္ေတြရံုးခြဲ) ၏ စီစဥ္ႀကီးၾကပ္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ Royal Sittwe Resort ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (စစ္ေတြရံုးခြဲ) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးရဲေအာင္မိုး ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား /သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးရဲေအာင္မိုးမွ ေဒသခံ လူငယ္မ်ား အတြက္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအေျခခံသင္တန္းမ်ားကိုဖြင့္ လွစ္သင္ၾကားေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Star Academy သင္တန္းေက်ာင္း၏ သင္တန္းနည္းျပဆရာ ဦးမ်ိဳးခိုင္မွ သင္တန္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသင္ တန္းမ်ားမွာ ဧည့္ႀကိဳလုပ္ငန္းသင္တန္း၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း သင္တန္းႏွင့္ အစား အစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရးလုပ္ငန္း သင္တန္းတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဧည့္ရိပ္သာ မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းသင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း (၆၆) ဦးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Star Academy သင္တန္းေက်ာင္းမွ နည္းျပဆရာမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ သင္ တန္းကာလမွာ ရက္သတၱပတ္ (၄) ပတ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။