ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ (၅) ရက္

ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ရံုးခြဲတုိ႔၏ ဖိတ္ၾကားမႈ၊ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ Nature Dream Travels & Tours ႏွင့္ ကယားျပည္ နယ္ အေျခစုိက္ Meticulous Myanmar Travel & Tours တုိ႔၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြား ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ရုရွားႏုိင္ငံသား(၃၀)ဦး ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔သည္ (၃-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္    ကယားျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရိွလာရာ လြိဳင္ေကာ္ေလဆိပ္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ လြိဳင္ေကာ္ရံုးမွ ျပည္နယ္ တာ၀န္ခံ ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္ တုိ႔မွ တုိင္းရင္းသားအကအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

၄င္းေနာက္ အဆိုပါခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT)ေက်းရြာ မ်ားျဖစ္ေသာ တနီးလာလဲေက်းရြာႏွင့္ပန္ပက္ေက်းရြာ၊ကယားျပည္နယ္၏ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေငြေတာင္ဆည္၊သီရိမဂၤလာေတာင္ကြဲေစတီ၊ေရႊလက္၀ါးေစတီ၊ထီးပြင့္ကန္၊ကႏၵရ၀တီေဟာ္နန္းႏွင့္ၾကတ္ဂူမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႕ေနာက္ (၄-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္လည္း လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ဘီလူးေခ်ာင္းေရလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ မုိးၿဗဲ ေရတံခါးသို႔ ျဖတ္သန္းၿပီး ဖယ္ခံု- စံကား- အင္းေလးခရီးစဥ္အား သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလးေဒသႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ အျပန္အလွန္သြားေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။