ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ ရွိၾကေသာ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုရိပ္သာမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး ဟိုတယ္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း တက္ေရာက္ေရးႏွင့္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို (၅-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ Golden Princess Hotel ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမႉးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ေနလဒီပါကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဟိုတယ္/တည္းခိုရိပ္သာ မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဟိုတယ္/ တည္းခိုရိပ္သာမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးျမင့္မားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ညေနပုိင္းတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (၃) မ်ိဳးကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေစာလ်င္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။