ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား  ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႕ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္တင္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ M.V Silver Discoverer ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္အပါအ၀င္ ပြင့္လင္းရာသီ၌ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တင္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို (၆.၁၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နီလာအစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ ႀကီးမွဴးၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါခရီးစဥ္အား တာ၀န္ယူ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ခရီးသြားကုမၸဏီ မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႕ အစည္းအေ၀းသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူထားေသာ Abercrombic & Kent Int’l Ltd ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တင္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ M.V Silver Discoverer ခရီးစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို (၅.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႕မွ (၅.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႕အတြင္း ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၊ ငပလီကမ္းေျခတို႕၌ ဆိုက္ကပ္၀င္ထြက္ ၿပီး သေဘၤာေပၚပါရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာ ခရီးသည္မ်ား ကမ္းေျခကို တက္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရရွိ ႏိုင္ေရးအတြက္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုိ႕ ယခုလို ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္တင္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္ ေခါက္ေရ (၂၀) တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္ (၂၀၇၁၄) ဦး ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ ခရီးစဥ္ ေခါက္ေရ (၂၃) တြင္ ႏုိင္ငံျခား သားခရီးသည္ (၂၁၇၅၇) ဦး ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုခရီးစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးက ပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၊ အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္လာၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားက အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္မ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ည္း၊စည္းကမ္း၊ အမိန္႕မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ သည္။

ထို႕ေနာက္အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးဗရတ္ဆင္းက အစည္းအေ၀းသို႕တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ visa ကိစၥမ်ား၊ သေဘၤာကို ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ဆိုက္ကပ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ လံုျခံဳေရးအရခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ သေဘၤာ ဆိုက္ကပ္မည့္ ေနရာေဒသအလုိက္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထား သည့္ အခြန္အခႏႈန္းထား ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးၾကပါရန္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕တို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလုိက္ သေဘာထားမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးၾက ေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ အစည္းအေ၀းသို႕တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီ မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခ အေနမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တင္ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ လည္ပတ္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အသီးသီး ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ခရီးစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို စနစ္တက် စီစဥ္ကာ ႀကိဳတင္တင္ျပႏုိင္ေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း ေပါင္းစပ္ေစေရးႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္း အေ၀းကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။