ေမာင္ေအာင္သူ (ခရီးသြား)

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း။

ကၽြန္ေတာ္ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ေနာက္ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း ၀င္ခြင့္ကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ရည္ရြယ္ၿပီးရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ ဆရာႀကီးသခၤ်ာဦးေအာင္ေသာင္းထံ တြင္အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္ တန္းတက္ျဖစ္ သည္။ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ ေရႊတိဂံုဘုရားရင္ျပင္ေပၚသို႔တက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာအေလ့အက်င့္ရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဧည့္သည္ အခ်ဳိ႕က လက္ခံစကားေျပာေသာ္လည္းအခ်ိဳ႕ကမယံုသလိုအမူအရာႏွင့္ ေရွာင္တိမ္းသြားတာကိုလည္း ၾကံဳခဲ့ရဖူးပါသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ စကားေျပာလိုျခင္း၊ သင့္တင့္ေသာ၀င္ေငြရရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း၊ ခရီးသြားရျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကိုႏွစ္သက္၍ ဧည့္လမ္းညႊန္ျဖစ္ လိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ မည္ဟုထင္မိပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္က စာေရးဆရာမဂ်ဴး၏ “ျမစ္တို႔၏မာယာ” ၀တၴဳ ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ ေအာင္ျမင္ေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔ ယင္းဇာတ္ကားတြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သည့္မင္းသားရဲေအာင္၏ထက္ျမက္ေသာဇာတ္ေကာင္စရိုက္ကို အားက်ခဲ့မိလို႔လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း၀င္ခြင့္ကိုကၽြန္ေတာ္ မေျဖျဖစ္ခဲ့ပါ။ယင္းေနာက္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ဦးစီးအရာရွိအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ဌာနရဲ႕သေဘာသဘာ၀အရ ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္မႈဟာ အလြန္အေရးႀကီးလို႔ အဂၤလိပ္စာကို (၃) ႏွစ္တိတိ ျပန္လည္ႀကိဳးစားေလ့လာသင္ယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ Tsukuba University ကေပး သည့္ မဟာဘြဲ႕ပညာသင္ဆုကိုရရွိခဲ့သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၌ (၉) လတာေလ့လာ သင္ယူ ခြင့္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ မွစတင္ၿပီးရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိသည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း၊ တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အတြက္ မိမိစိတ္၀င္စားခဲ့သည့္ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာျပန္လည္ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထားပါေတာ့။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အဓိက တင္ျပလို သည္က ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္းမဟုတ္။ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လိုသူအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းေက်ာင္း facebook (https:// m.facebook. com/directorateofhotelsandtourism/)၏message box မွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသိသင့္သည္မ်ားကို ဗဟုသုတ အျဖစ္ျဖန္႔ေ၀ေပးလိုရင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္လိုင္စင္ရဧည့္လမ္းညႊန္ (National Guide) ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုလိုသူမ်ားအတြက္ ယခုေဆာင္ပါးမွ တစ္ဆင့္ တစ္စံုတစ္ရာအေထာက္အကူရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း တက္ဖို႔ဘာေတြလိုအပ္သလဲ။

        ပထမ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့လက္ရွိ သတ္မွတ္ထားခ်က္ေတြႏွင့္ကိုက္ညီျပည့္စံုေနဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သူျဖစ္ရပါမည္။ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ရန္လိုအပ္လို႔ က်န္းမာေရး၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုရန္ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာမွာ ပူးတြဲတင္ျပထားသည့္ အေထာက္အထားေတြအားလံုးစစ္မွန္မႈအတြက္ကို မူရင္းႏွင့္တိုင္ဆိုင္စစ္ေဆးပါသည္။ ေျဖဆိုမည့္သူသည္အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္အျခားဘာသာစကားတစ္ခုခုကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ႀကိဳတင္တတ္ေျမာက္ ထားၿပီးျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဒုတိယအေရးႀကီးဆံုးက ၀ါသနာႏွင့္စိတ္ဓာတ္ပါ။ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳၿပီး အိမ္ရွင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ရွင္းျပရတာျဖစ္လို႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိဖို႔၊ အျပဳသေဘာေတြးတတ္ ျမင္တတ္ ရွင္းျပတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္တန္းကာလသည္ တိုေတာင္းေသာ္လည္း အခ်ိန္လုကာႀကိဳးစား၊ က်က္မွတ္၊ ေလ့လာ သင္ယူရပါသည္။ ခရီးသြားနယ္ပယ္မွာ ဧည့္လမ္းညႊန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနဖို႔လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားအလိုက္ ဗဟုသုတေတြကို  အဆက္မျပတ္ ရွာေဖြ၊သိမ္းဆည္း၊ သိုမွီးေနရျပန္ပါသည္။ဧည့္သည္မွျမင္သမွ် ၾကားဖူးသမွ် သိလိုရာကိုေမးျမန္းတတ္သည္ျဖစ္ရာ အဖက္ဖက္ကဗဟုသုတႏွံ႕စပ္ေနရန္ ျပင္ဆင္ထားရပါေသးသည္။ ဧည့္သည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ခရီးသြားရသည့္အလုပ္ျဖစ္လို႔လည္း က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ၊ ဧည့္သည္ အတြက္က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရယ္ႏွင့္ အျခားဘက္ေပါင္းစံုက ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ႏိုင္မႈ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ အပင္ပန္းခံႏိုင္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလိုစိတ္စသည့္စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္ကို သံုးသပ္ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

တတိယ အေရးအႀကီးသည္က ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွံ႔စပ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂ႑န္း အခ်က္အ လက္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ အသင္း(၁၁)သင္းအေၾကာင္း၊အထင္ကရ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား၊ ေဒသႏၲရႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းဆိုင္ရာဗဟုသုတ၊ သမိုင္း၀င္ေန႕စြဲမ်ားႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ေဆာင္ပုဒ္ စတာေတြကို ႀကိဳတင္ေလ့လာထားဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာန၏web page (tourism.gov.mm) ႏွင့္ facebook page (https://m.facebook.com/moht.mm/) ပါသတင္းမ်ားကို ရသေလာက္ေလ့လာ ဖတ္ရႈသင့္ပါသည္။ အလားတူ ေျဖဆိုမည့္ရက္မတိုင္မီ (၂) လခန္႕အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမႈံသတင္းစာမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံကိုနားလည္ၿပီး ေလ့လာျပင္ဆင္ ထားႏိုင္လွ်င္ေတာ့အေကာင္းဆံုးပါ။

ဧည့္လမ္းညႊန္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ဘယ္လိုေျဖရသလဲ။

        ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို အဂၤလိပ္ဘာသာသံုးဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ႏွင့္အျခားဘာသာ(ထိုင္း၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ ရုရွ၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမန္၊ တရုတ္ ဘာသာမ်ား) သံုးဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ဟူ၍ူ (၂) ပိုင္းခြဲၿပီး စစ္ေဆးပါသည္။ မိမိေျဖဆိုလိုသည့္ ဘာသာစကားအရ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ထားရ မွာျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာသံုးဧည့္လမ္းညႊန္၀င္ခြင့္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ(၆၀) မွတ္ႏွင့္ ျမန္မာစာ(၄၀) မွတ္  စုစုေပါင္း (၁၀၀)မွတ္ဖိုးကို (၃)နာရီေရးေျဖေမး ခြန္းျဖင့္ေမးပါသည္။ အဂၤလိပ္စာေရးေျဖ (၆၀) မွတ္တြင္ Grammar (၂၀)မွတ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဗဟုသုတ(၄၀) မွတ္တို႔ပါ၀င္သည္။ အဂၤလိပ္စာေမး ခြန္းတြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ခရီးစဥ္ေဒသတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္essay (သို႔မဟုတ္) letter writing ကိုလည္းေမးတတ္ပါသည္။ ျမန္မာစာေရးေျဖ(၄၀) မွတ္တြင္ မူအထက္ကတင္ျပခဲ့သည့္တတိယအခ်က္ပါဗဟုသုတအခ်က္အလက္မ်ားမည္မွ်ႏွံ႔စပ္သည္ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေမးထားျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားဘာသာသံုးဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္စာေရးေျဖအတြက္ Grammar (၂၀)မွတ္ႏွင့္ ျမန္မာစာ ဗဟုသုတေရးေျဖအတြက္ (၄၀)မွတ္စုစုေပါင္း (၆၀)မွတ္ျဖင့္ (၂)နာရီေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာသံုးဧည့္လမ္းညႊန္၀င္ခြင့္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည္ကက်န္ရွိသည့္အမွတ္(၄၀)အတြက္ ႏႈတ္ေျဖေျဖဆိုရျခင္းပင္။ အဂၤလိပ္ဘာသာသံုးဧည့္လမ္းညႊန္၀င္ခြင့္ တြင္ေျဖဆိုသူမ်ားျပား လြန္း၍လက္ရွိ တြင္ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ အျခားဘာသာသံုးဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ႏႈတ္ေျဖ (၄၀)မွတ္ဖိုး တြင္ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (YUFL) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း (MTGA) တို႔မွ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားအလိုက္ အမွတ္(၂၀) ဖိုးစီကို စုစုေပါင္း (၁၅) မိနစ္ခန္႕ ေမးပါသည္။ ယခု ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္တန္းေက်ာင္း၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ သင္တန္းမွာ ဘာေတြကို ဘယ္လိုသင္လဲ

ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂) ႀကိမ္က်င္းပေလ့ရွိၿပီး (၁) ႀကိမ္လွ်င္ ေျဖဆိုသူ (၁၀၀၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိတတ္သည္။ယင္းအနက္မွ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁)ခုလွ်င္သင္တန္းသား(၁၀၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ျဖင့္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂)ခုအတြက္ စုစုေပါင္းသင္တန္းသား (၂၀၀)ခန္႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေရြး ခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျဖဆိုသူ (၁၀၀၀) ခန္႕ အနက္မွ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူ (၂၀၀)ခန္႔သာ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္အမွတ္ အမ်ားဆံုးရရွိမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္ႏွင့္ဘာသာစကားအလိုက္ လိုင္စင္ရဧည့္လမ္းညႊန္အေရအတြက္အခ်ိဳး (တနည္းအားျဖင့္) demand ႏွင့္ supply မွ်တေစရန္ ခ်ိန္ဆေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းသားမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္၊အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ဆင္း၊ သေဘၤာသား၊ ေရွ႕ေန၊ သူနာျပဳ အစရွိသည့္ မူလ profession တစ္ခုရွိၿပီးသားသူမ်ားပါ၀င္သလို အငယ္ဆံုးအေနျဖင့္ အသက္ျပည့္မီသည့္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအထိ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။

သင္တန္းသား/သူမ်ားသည္သင္တန္းကာလက(၁၀) ပတ္အတြင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို (intensive course) ဆန္ဆန္ မနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ (၁) ပတ္ (၅) ရက္ေလ့လာသင္ယူရသည္။ သင္ၾကားသည့္    ဘာသာရပ္မ်ားကိုအဓိကအားျဖင့္ အပိုင္း (၄)ပိုင္းခြဲႏိုင္ပါသည္။ (၁) ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္ မျဖစ္မေနတတ္ေျမာက္ထားရမည့္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (၂) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ပို႔ခ်သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒမ်ား(၃) ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ သစ္ေတာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး စသည္တို႔မွ ဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ (၄) အျခား လိုအပ္ေသာဗဟုသုတမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပထ၀ီ၀င္၊ ေရွးဦးသူနာျပဳ၊ ေျခလွ်င္ေတာင္တက္၊ ငွက္ၾကည့္၊ သစ္ခြႏွင့္ရုကၡေဗဒ၊ ျမန္မာ့ဗိသုကာ၊ ရုပ္ေသးပညာ၊ ျမန္မာ့သဘင္၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ သင္တန္းနည္းျပမ်ားသည္ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ၀ါရင့္ဧည့္လမ္းညႊန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။

သင္တန္းကာလအတြင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၀တ္စံုကို ျမတ္ႏိုးစြာ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အခ်ိန္တိက်မႈ တို႔ကိုလည္းေလ့က်င့္ေပးသည္။သင္တန္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ေကာ္လာကတံုးအကၤ်ီႏွင့္ပုဆိုး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရင္ဖံုး၊ ရင္ေစ့၊ ခါးတို၊ လက္ရွည္ႏွင့္ ထမိန္ကို ေန႔စဥ္၀တ္ဆင္ရသည္။သင္တန္း၀တ္စံု ႏွင့္ပတ္သက္၍ကြ်န္ေတာ္တာ၀န္ယူစကာလက ေက်ာင္း logo ပါသည့္ အဆင္တူ sport shirtမ်ား၀တ္ဆင္လွ်က္ လက္ေတြ႕ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တြင္ လည္ပတ္ေစရန္ေက်ာင္းမွ ဧည့္လမ္းညႊန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါ သည္။ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက လက္ရွိျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးတြင္ ျမန္မာ၀တ္စံုသည္ ေရွ႕ဆံုးကပါ၀င္သျဖင့္သင္တန္းသားမ်ားတန္ဖိုးထား၀တ္ဆင္တတ္ေစရန္ ျမန္မာ၀တ္စံုျဖင့္သာ လည္ပတ္ေစသင့္ေၾကာင္း ရွင္းျပၾကလို႔ ကၽြန္ေတာ့္အစီအစဥ္ကို လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရပါသည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕ (ဥပမာ – ေတာင္တက္၊ စက္ဘီးစီး၊ ေဖါင္စီး စသည္)မွအပ ဧည့္သည္ႏွင့္အတူရွိေနစဥ္တြင္ ျမန္မာ၀တ္စံုကို၀တ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ေနဖို႔လိုအပ္သည္ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ာ။သို႔မွလည္း ျမန္မာ့ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအစဥ္အဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းခဲ့သည့့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ (national identity)မ်ားကိုအစဥ္အလာေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားလက္ထက္တြင္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။အခ်ိန္တိက်မႈအေလ့အက်င့္ရေစရန္မူသင္တန္းကိုအခ်ိန္မီမေရာက္ရွိပါကအမွတ္ျဖတ္ျခင္း၊သင္တန္းတက္ေရာက္မႈ၈၀% ျပည့္မီျခင္းမရွိသူကိုသင္တန္းမွရပ္စဲျခင္း စသည့္စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။

ဗဟုသုတမ်ားမွတ္သားႏိုင္မႈအတြက္ ေရးေျဖ tutorial စာေမးပြဲ (၂)ႀကိမ္၊ final exam (၁) ႀကိမ္ ေျဖဆိုရျခင္းႏွင့္ စာတမ္းငယ္(၁)ေစာင္ႏွင့္ အတူ presentation ျပဳလုပ္တင္ျပျခင္း (၁) ႀကိမ္ တို႔ျဖင့္ေလ့က်င့္ေပး သည္။  လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း city tour (၁) ႀကိမ္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔ excursion (၁) ႀကိမ္ ေလ့လာလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ယာဥ္ေပၚသို႔ဧည့္သည္ႏွင့္အတူ စတင္ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္ကရွင္းလင္းတင္ျပမႈ (guiding techniques) မ်ားကို ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္သင္ၾကားသျဖင့္ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားရရွိေစသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအစီအစဥ္ျဖင့္ လည္း မိုးယြင္းႀကီးသဘာ၀ေဘးမဲ႕အင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕၀န္းက်င္ရွိ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ားစသည့္ေဒသမ်ားကို ဆရာမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းေလ့လာေရးခရီးသြားၾကတာေတြလည္းရွိသည္။ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ presentation တြင္ သတ္မွတ္ အမွတ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီသူမ်ားကိုသာ သင္တန္းၿပီး ဆံုးေၾကာင္း certificate ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္၍သင္တန္းသားမ်ား အေနျဖင့္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးစားၾကရသည္။ ႀကိဳးစားမႈအားနည္း၍သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ စြာ မၿပီးဆံုးသူမ်ားလည္းရွိတတ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ၾကားမႈႏွင့္စစ္ေဆးမႈတို႕ကို အာဆီယံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္ လိုင္စင္အတြက္ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးျခင္း။

        ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးရံုမွ်ႏွင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ခြင့္မရွိေသးပါ။ ဧည့္လမ္းညႊန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ဖို႕အတြက္ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆး မႈခံယူရပါေသးသည္။ ၄င္းကို license test ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမႈဘုတ္အဖြဲ႕တြင္အဖြဲ႕၀င္(၅)ဦးပါ၀င္သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ (၁)ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာန (၂)ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားႀကီးၾကပ္မႈဌာန (၃)သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္/ ဒုေက်ာင္းအုပ္ (၄)ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (၅)ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း စသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက (၁၅) မိနစ္ခန္႔ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေမးျမန္းရာတြင္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သင္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဗဟုသုတ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦး၏ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အခက္ အခဲေျဖရွင္းႏိုင္မႈွ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္လိုင္စင္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ေမးျမန္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီက  ေျဖဆိုသူ၏ အေျဖအေပၚတြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္ ျဖစ္သင့္သည္ဟု သံုးသပ္လွ်င္ (A)၊ မျဖစ္သင့္ေသးဟုသံုးသပ္လွ်င္ (B) ဟု မွတ္ခ်က္ေပးကာအနည္းဆံုး(၃) ဦးက (A) ေပးမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ၿပီး (B) (၃) ခုရလွ်င္က်ရံွဴးပါသည္။ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး က်ရံွဴးသူမ်ားကမူ အနီးဆံုး license test တြင္ ၀င္ေရာက္ကာ ႏႈတ္ေျဖ စစ္ေဆးမႈ ထပ္မံခံယူႏိုင္ပါသည္။

လိုင္စင္ရဧည့္လမ္းညႊန္ (National Guide) ျဖစ္လာရန္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (Regional Guide) အျဖစ္ (၃)ႏွစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးသူမ်ားကို ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမႈ (သို႕) license test ေျဖဆိုေစၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမႈဘုတ္အဖြဲ႕တြင္မူ အဖြဲ႕၀င္ (၅)ဦးအေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ (၁)ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာန (သို႔မဟုတ္) သင္တန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းအုပ္/ ဒုေက်ာင္းအုပ္ (၂)ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားႀကီးၾကပ္မႈဌာန (၃)ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (၄)ျမန္မာႏိုင္ငံခရီး သြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ (၅)ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း(၁၅) မိနစ္ခန္႔ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္္သည္။ ေအာင္/ ရွံဴး အတြက္ အမွတ္ေပးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (Regional Guide) သင္ တန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာႏွင့္အတူ ေဒသ၏ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္ အရည္ အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ဧည့္လမ္းညႊန္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ဆိုလွ်င္။

စင္စစ္ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔မွာ လြယ္ကူသည့္အရာမဟုတ္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ေတြးထင္ခဲ့သည္ထက္လည္း ပိုမိုနက္ရိႈင္းေပ သည္။ ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ေသာ ေလ့လာမွတ္သားမႈ၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားစြာကို ခံယူလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ လိုင္စင္ရၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီပင္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနသူမ်ားကို ပီတိျဖစ္စြာေတြ႕ရသလို အခ်ိဳ႕လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲသို႔ မေရာက္လာသည္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ အား ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္လိုေၾကာင္းေမးျမန္းလာသူမ်ားကို ‘ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္တာမ်ား လြယ္တာမွတ္လို႔’ အစခ်ီကာ အျမဲတမ္းအေသးစိတ္ရွင္းျပျဖစ္သည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီးေနာက္ တစ္ကယ့္ လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ားကအထက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့သည္ထက္ပင္ ပို၍နက္နဲေနမွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္ စာေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာမမ်ား၏စာအုပ္၊ စာေပမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာဗဟုသုတ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ၀ါသနာႏွင့္အတူႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည့္ ဧည့္ လမ္းညႊန္မ်ားသည္ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရီးသြားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တက္လွမ္းေနသည္ကိုလည္း အတုယူအားက်ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါကဲ့သို႔ လိုအပ္သမွ်အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူရယူႏိုင္သည့္ နည္းပညာေခတ္ႀကီးမွာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား လိုအပ္ပါအံုးမလားဟု ေမးျမန္းသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ နည္းပညာရပ္မ်ားသည္ ဧည့္လမ္းညႊန္ေကာင္းတစ္ဦးကဲ့သို႕ ေဖၚေရြပ်ဴငွာမႈ၊ ေႏြးေထြးမႈ၊ ဂရုတ စိုက္ေစာင့္ေရွက္မႈ၊ ဧည့္သည္၏ရင္ဘတ္ထဲသို႔ေရာက္သည္အထိရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္မႈစသည္တို႔ကိုေပးစြမ္းႏိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတြက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတည္ရွိေနသေရြ႕ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားလည္း ထာ၀ရရွင္သန္တည္ရွိေနအံုးမွာျဖစ္သလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာေကာင္း မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္းဧည့္လမ္းညႊန္ေကာင္းမ်ားစြာလိုအပ္ေနအံုးမွာျဖစ္ပါသည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္သည္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ့္ေရေျမသဘာ၀၊ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အစရွိေသာအေၾကာင္းအရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပရတာျဖစ္ လို႔ ဂုဏ္ယူစရာလည္းေကာင္း၊ကုသိုလ္လည္းရ၊ ၀မ္းလည္း၀သည့္အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။