ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို (၉.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ (၁) ၌္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ တိုင္းအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ အေဝးေျပးကား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဆင့္အတန္းမီ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ေကာင္းမြန္မႈရွိေသာ အမ်ားျပည္သူသုံးသန္႔ စင္ခန္းမ်ား တိုးတက္ေပၚေပါက္လာေစေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ုပ္သံ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျပသႏိုင္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ Website အား လႊင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြား ႏိုင္ေရး၊ ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာအကအလွမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ၍ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫႊတ္ သည့္အစားအစာမ်ားကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ အဆင့္အတန္းမီ တည္ခင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အသိမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲအား (၁၄း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။