ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၅)ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ပုသိမ္႐ုံးခြဲ)၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္  ပင္လယ္ကမ္းေျခ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးတို႔ကို ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ ကမ္းေျခေဒသေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရးႏွင့္သာယာလွပေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို (၂-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔  နံနက္ပိုင္းတြင္ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 

 

 

 

 

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ (ပုသိမ္႐ုံးခြဲ) တာဝန္ခံ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊  ပုသိမ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား၊ ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက ပါသည္။

 

 

 

 

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ပုသိမ္႐ုံးခြဲ)တာဝန္ခံႏွင့္ ပုသိမ္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကမ္းေျခေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ၊ သန္႕ရွင္းသာယာလွပေရး၊ေဒသဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည္မ်ားကို တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 

 

ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ပုသိမ္႐ုံးခြဲ) တာဝန္ခံသည္ Emerald  Sea ဟိုတယ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ Lux Dev ႏွင့္ ေငြေဆာင္ ဟိုတယ္ဇုန္တို႔မွ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေနေသာ Hotel Operation Management သင္တန္းသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းသည္ ဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား အတြက္ မြမ္းမံ သင္တန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူ (၁၈) ဦး အား (၂၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၈-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။