ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေရႊဘိုရံုးႏွင့္ ဟိုတယ္/ တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း (ေရႊဘို)တို႔၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္း(၃) မ်ိဳး သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ဆုေပးပြဲ အခမ္း အနားကို(၃၀.၁၁.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေရႊသိဃၤဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ခ႐ိုင္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း႐ွင္ မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ မံုရြာရံုးခြဲမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္သူဦးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ (၉၇) စုစုေပါင္း (၁၁၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ မံုရြာရံုးခြဲမွဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ သင္တန္းတြင္ ထူးခြၽွန္စြာေအာင္ျမင္ၾကသည့္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားကို ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့ကာ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။