ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသံရုံးမွ သံအမတ္ ႀကီး H.E. Mr. Lee Sang-Hwa အားယေန႕ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရုံးအမွတ္ (၃၃)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတို႕အၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းမွတဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုရီးယားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ရာတြင္ ယခုထက္ပိုမို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္သာမက ကိုရီးယားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၀င္/ထြက္မႈလြယ္ကူေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္စီစဥ္ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႕အျပင္ မိမိ တို႕၀န္ႀကီးဌာန၌ ယခုအခါတြင္ တရုတ္စကားေျပာသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္း ႏွင့္ ဂ်ပန္ စကားေျပာ သင္တန္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းငယ္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိရာ ကိုရီးယားဘာသာစကားေျပာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ကိုလည္း ကူညီေပးေစလိုပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးက ျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳဆို ပါေၾကာင္း၊ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မၾကာေသးမီက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ Lotte Hotel အနီး အင္းယားကန္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလွအပမ်ား ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ အဆုိျပဳတင္ျပရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း ႏွင့္  Lotte Hotel လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္ မ်ားကို တင္ျပပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႕ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ Korea National Airline ေျပးဆြဲေနေသာ အေျခ အေနမ်ား နွင့္ ကိုရီးယားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ရန္ကုန္ေလဆိပ္ မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား စသည္ျဖင့္ ျမန္မာ-ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။