Directory : Search Results

No result found:

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ


ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ် စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀အလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစားႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Expeditions Myanmar Co.,Ltd ၏ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားဧည့္သည္(၅) ဦး၊ ကေနဒါႏုိင္ငံသားဧည့္သည္ (၁) ဦး၊ နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံသားဧည့္သည္ (၁) ဦး၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံသားဧည့္သည္ (၁) ဦး၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားဧည့္သည္ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉) ဦးတုိ႔သည္  ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁) စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ (၈) စီးျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔မွ  ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔အထိ တာခ်ီလိတ္- က်ိဳင္းတံု- နမ့္စန္- ေညာင္ေရႊ- ေနျပည္ေတာ္- ပုဂံ- အမ္း- ငပလီ- ဂြ- ရန္ကုန္- ျမ၀တီိ ခရီးစဥ္အတိုင္း သြားေရာက္ လည္ပတ္၍ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ပြင့္လင္းရာသီကာလျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမို တိုးျမွင့္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္လည္ပတ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ


ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ် စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀အလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစားႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Kaung Hein Shwe Sin Co.,Ltd ၏ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသားဧည့္သည္ (၈) ဦးတုိ႔သည္  ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ (၈) စီးျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔မွ  ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔အထိ ျမ၀တီ- က်ိဳက္ထီးရုိး- ေနျပည္ေတာ္- ပုဂံ- အင္းေလး- နမ့္စန္- က်ိဳင္းတံု- တာခ်ီလိတ္ ခရီးစဥ္အတိုင္း သြားေရာက္ လည္ပတ္၍ တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ဂိတ္မွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ပြင့္လင္းရာသီကာလျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမို တိုးျမွင့္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္လည္ပတ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဟာမုနိဘုရားႀကီးတြင္ Information Counter ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွ


ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား တုိး တက္၀င္ေရာက္လ်က္ရိွရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တိုးျမႇင့္ဝင္ေရာက္လာေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားကို လုိအပ္ေသာ ခရီးသြားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရိွႏုိင္ေစရန္ ရည္ ရြယ္ကာ မဟာမုနိဘုရားႀကီးတြင္ Information Counter ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရုံးခြဲ) ၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈ၊ မဟာမုနိဘုရားႀကီး ေဂါပကအဖြဲ႔၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရုံးခြဲ) မွ တာ၀န္ရိွသူ မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ Information Counter တြင္ ထားရိွရန္လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘုရားႀကီးေဂါပကအဖြဲ႔ထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ အဓိက ခရီးစဥ္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ မဟာမုနိ ဘုရားႀကီးသို႔ ၀င္ေရာက္ဖူးေျမာ္သည့္ ခရီးစဥ္အားေရရွည္ တည္တံ့ ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ


ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ် စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀အလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစားႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ Shwe Ta Naw Group of Co.,Ltd ၏စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ဒက္ခ်္ႏုိင္ငံသားဧည့္သည္ (၁၅) ဦးတုိ႔သည္  စက္ဘီး (၁၆) စီး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၂) စီးျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔မွ  ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္- ဘားအံ- ေမာ္လၿမိဳင္- ဘီလူးကၽြန္း- ေမာ္လၿမိဳင္- သံျဖဴဇရပ္- ေရး (ကဗ်ာ၀ ကမ္းေျခ)- ထား၀ယ္- ေမာင္းမကန္- ေလာင္းလံု- ထား၀ယ္- ပါရာဒုိက္ကမ္းေျခ- ထား၀ယ္- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္အတိုင္း သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ျပည္ပႏုိင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ပြင့္လင္းရာသီကာလျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမို တိုးျမွင့္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာေဒသမ်ားသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္လည္ပတ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။