နုိ၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ (အဂၤါေန႔) ႏွင့္ ၂၈ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) တို႔တြင္ e-Government Conference & ICT Exhibition 2018 ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္ျဖစ္ပါ၍ နည္းပညာကို စိတ္ပါ၀င္စားသူတိုင္း လာေရာက္ေလ့လာျကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။