ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ (၈-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ညေန(၅:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီးဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဟိုတယ္ တြင္ အိပ္ခန္းေပါင္း(၆၅၈)ခန္းပါဝင္ၿပီး၊ ကမၻာေပၚတြင္(၂၄)လုံးေျမာက္ ဟိုတယ္ အျဖစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ (၉-၉-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္ဒါဟိုတယ္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဧည့္လမ္းညႊန္(အေျခခံ) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တဟုန္ထိုုးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုး တက္လာ သည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ၿပီး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျပည့္မီေရးမွာလည္း အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုျဖစ္ သျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဓိကထားေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္း ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္အမ်ားဆုံးထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ သံတမန္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ သင္တန္း ေက်ာင္းမွသင္ၾကားေပးသည့္ အသိပညာဗဟုသုတျဖင့္ ေက်နပ္မေနပဲ ဆက္လက္ေလ့လာသြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၂ မွစ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး  ယေန႔အထိ ဧည့္လမ္းညႊန္ (အေျခခံ)သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅၃)အထိ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ဘာသာရပ္အလိုက္ဧည့္လမ္းညႊန္ စုစုေပါင္း(၉၁၇၈)ဦး ေမြးထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္လက္၍ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္း ေက်ာင္း(ရသာကြန္ဒို)တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားက႑ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးေနသည့္ လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံမွ Luxemburg Development (Lux Dev)  ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီးလိုအပ္သည္ မ်ားမွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ Prime Residence Co., Ltd မွရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ Kempinski Hotel စီမံကိန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွုၿပီး ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံျဖစ္သည့္အတြက္ မူလလက္ရာမပ်က္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ Sule Shangri-La Yangon ၌ျပဳလုပ္သည့္ JATA Tourism Expo 2017 တြင္ျမန္မာကိုယ္စားျပဳျပခန္း ေအာင္ျမင္စြာ ျပသနိုင္ေရး အတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္း ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးသို႔တက္ ေရာက္ၿပီး ျပပြဲတြင္တက္ရာက္ ျပသမည့္ကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။