ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၂) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Hanns Seidel Foundation Myanmar Responsible Tourism Institute (MRTI) ၊ Myanmar Center for Responsible Business တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ ေသာ Regional Community Tourism Development Forum in Kalaw ေဒသႏၲရလူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဖိုရမ္ (ကေလာ) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ပုိင္းတြင္ ကေလာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ကေလာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျပဳံးေကသီနိုင္ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီး႐ုံးမွညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (ရွမ္းေတာင္ဇုန္)ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္အသင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ား စုစုေပါင္း (၁၇၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဖိုရမ္အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ႏွင့္ စက္တင္ ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ (၂)ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျပဳံးေကသီနိုင္က ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ကေလာၿမိဳ႕သည္ ရာသီဥတု သာ ယာေကာင္းမြန္ၿပီး ျပည္တြင္း/ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အလြန္ႏွစ္သက္ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီ၌ ျမန္မာျပည္မတြင္ ရာသီဥတု အပူခ်ိန္ အလြန္ျမင့္မားသည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ ကေလာၿမိဳ႕၌ရွိေသာ အပူခ်ိန္မွာ(၁၉)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားျပားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ေတာေတာင္ သဘာဝအလွအပ အမ်ားအျပား ရွိျခင္း ေၾကာင့္ Trekking သြားျခင္းျဖင့္ နာမည္ရေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလာၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား ရက္ၾကာရွည္စြာေန ထိုင္ နိုင္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုသည္ကို တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဆြးေႏြးေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၿခ အေနမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ေရးအတြက္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား၊ INGO အဖြဲ႕မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းၿပီး လူမ်ိဳးစုေပါင္း (၃၃)မ်ိဳးရွိၿပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံေဆာင္ရြက္ နိုင္မႈမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္လက္ရန္ ခရီးစဥ္ေဒသသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕ Tourism ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲရန္အတြက္ ယခု ဖိုရမ္မွ  Vision ၊ Mission မ်ား ခ်မွတ္နိုင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကရန္ေျပာ ၾကားသြားပါသည္။ Hanns Seidel Foundation မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Mr.Achin Mumz က ၎တို႔အဖြဲ႕၏ တည္ေထာင္ခဲ့မႈႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ကေလာေဒသသည္ သာယာလွပၿပီး ယခင္(၅) ႏွစ္က ႏွင့္ ယခုမတူေတာ့ဘဲ Tourism ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီး သြားေဈးကြက္ကိုလည္း အားထားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ Myanmar Responsible Tourism Institute (MRTI) ဥကၠဌ ဦးညြန္႔ဝင္းနိုင္က ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းစြာေပးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြေကာင္းစြာရရွိနိုင္ျခင္းအား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ပထမေန႔ (၁၀.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားအလာမ်ား အခက္အခဲမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ PEM Consultant,  Tourism Expert Mrs Babara Schott က လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းအား လည္း ေကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသ CBT မန္ေနဂ်ာ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ပအိုဝ္းေဒသတြင္ CBT ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ေအာင္ ျမင္ေနမႈမ်ား ဆုရရွိမႈအေျခအေနမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ Mr. Puri Operation Manager က ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဦးညီညီလြင္ Field Coordination and Agronomest; Myanmar Institite for Integrated Development (MIID) က Bamboo Project အား ကေလာၿမိဳ႕နယ္ လက္ေမာင္းေကြးေက်းရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေန မႈမ်ားလည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအးေအးေအာင္ မန္ေနဂ်ာ Sprouting Seeds က လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးေနသူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္ ေက်ာ္စြာ Co.founder . A Little Lodge က  အဝတ္အထည္ရက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးနိုင္မႈအားလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ Trekking လမ္းေၾကာင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားက မိမိတို႔ေက်းရြာတြင္ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ေနမွုႏွင့္ ရြာ၏သာ ယာလွပမႈ ေတာေတာင္သဘာဝ အလွ အပမ်ား ထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရ/မီးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းပမ္းဆက္ သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အ တြက္ ဝိုင္းဝန္းစုေပါင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ဒုတိယေန႔ (၁၁.၁၀.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ က်င္းပရာတြင္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားကို ကေလာၿမိဳ႕ ရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဧည့္လမ္းညႊန္အသင္း၊  ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက   ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။   ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ မ်ားအား  ခရီးသြားပညာရွင္ Mrs. Marlo Perry ကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူမႈ ရွိေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အား GIZ မွ Senior Advisor Mike Haynes ကလည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ကေလာေဒသ အား ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကေလာၿမိဳ႕ရွိ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ဟိုတယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ Guide  အသင္းအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္ လည္ေဆြးေႏြး ၿပီး အခမ္းအနားကို ညေန(၆:၀၀)နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။