ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊ Expeditions Myanmar Travel & Tours  Co.,Ltd ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ (၉) ဦးသည္ (၂၄-၁၀-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ (၉) စီးတို႕ျဖင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ တ ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ျမ၀တီ- က်ိဳက္ထုိ- ရန္ကုန္- ဂြၿမိဳ႕- ငပလီ- ပုဂံ- မႏၱေလး- ေညာင္ေရႊ- ေနျပည္ေတာ္- ေတာင္ငူ- က်ိဳက္ထီးရုိး- က်ိဳက္ ထုိ ခရီးစဥ္မ်ားသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး ခရီးစဥ္ေဒသ တစ္ ေလွ်ာက္ရွိ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ အထင္ကရ ေနရာမ်ား၊ ျမန္မာ့ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားအား ၾကည့္ရႈ ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး (၇.၁၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႕တြင္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ တဆင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္ လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ယခုကာလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ရိွလာသည္ျဖစ္သည္နွင့္အညီ ႏုိင္ငံျခားသားကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း ၀င္ေပါက္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္၀င္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ တဆင့္ အုပ္စုလိုက္ ၊ တစ္ဦး ခ်င္း အလိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာ လည္ ပတ္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။