ေနျပည္ေတာ္၊ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္

ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ သိျမင္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ၀င္ေပါက္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အဆက္မျပတ္၀င္ ထြက္သြားလာ လည္ပတ္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔ အထိ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ ၀င္/ထြက္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ (၂၀၅) ဦး၊ မုိင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသားႏွင့္ တတိ ယႏုိင္ငံ သားအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ႏုိ္င္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္ (၈၁၉) ဦး၊ ဗီဇာျဖင့္လာေရာက္လည္ပတ္ၾက သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသားႏွင့္ တတိယႏုိင္ ငံသား အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ႏုိ္င္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္(၂၈၄) ဦး ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္ အမ်ားစုသည္  တာခ်ီ လိတ္ၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ တာေလာ့ေစ်း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရုပ္တု၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ အာခါေစ်း၊ တရုတ္ဘံုေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ ပတ္ၾကပါသည္။

ညအိပ္ခရီးစဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ မုိင္း ျဖတ္ၿမိဳ႕ရိွ ျမတ္စြာဘုရားေျခေတာ္ရာ ေစတီ၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရိွ မဟာျမတ္မုနိ၊ ဟိုခုိေက်ာင္း၊ ၀တ္အင္း ေက်ာင္း၊ စြန္ေတာင္ေစတီ၊ေက်ာ့မ္ဆရီေစတီ၊ ရမ္ကုန္းေက်ာင္း၊ ပါလ်န္ေက်ာင္း၊ ရပ္ေတာ္မူ၊ သစ္တစ္ ပင္ေတာင္၊ ကမၻာေအးေစတီစသည့္ အထင္ကရေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။

တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ တဆင့္ ၀င္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္သည္ အေရ အတြက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕အထိ ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္းမွာ (၄၆၅၀၃၂) ဦးျဖစ္ၿပီး၊ မုိင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံုခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ခရီးသည္စုစုေပါင္း (၈၃၇၂)ဦး ႏွင့္ ဗီဇာျဖင့္ တာခ်ိတ္လိတ္မွတဆင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လည္ ပတ္သည့္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း (၄၂၅၆)ဦးတို႔ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။