ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ (၆)

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊ Tint Tint Myanmar Group of Companies တို႕၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ (၁၅၉၂) ဦး ၊ သေဘၤာ၀န္ထမ္း (၁၉၆၁) ဦး ပါ၀င္ေသာ Genting  Dream Star Cruise အေပ်ာ္စီးသေဘၤာသည္ ႏို၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႕ နံနက္ (၉း၂၀) နာရီတြင္ ေကာ့ေသာင္း ခရိုင္ ၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစုရွိ ခက္ရင္းခြကၽြန္းသို႕ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသေဘၤာဆိုက္ကပ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးရည္မြန္ ၊ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနဦး ၊ ခရိုင္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ Tint Tint Myanmar Group of Companies မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး သေဘၤာ ေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၅) ႏုိင္ငံမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားပါ၀င္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ဖူးခက္ဆိပ္ကမ္းမွ  ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၿမိတ္ကၽြန္းစုရွိ ခက္ရင္းခြကၽြန္းသို႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသေဘၤာ သည္ ညေန (၆း၃၀) နာရီတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံသုိ႕ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားပါသည္။

ယခုအခါ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ ၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသအတြင္းရွိ ကၽြန္းမ်ားသို႕ ကမၻာလွည့္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာႀကီး ၊ စက္တပ္ ရြက္ေလွမ်ားျဖင့္ ညအိပ္ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ကြၽန္းပတ္ခရီးစဥ္မ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး စိတ္၀င္စားမႈျမင့္မားလာေသာ ခရီးစဥ္ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။