ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၀) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ မႈျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးဇုန္)ႏွင့္ ဒိုင္းမြန္းပဲေလ့(စ္)ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ Hotel Operation Management သင္တန္းအမွတ္ စဥ္(၁/၂၀၁၈) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၃၀) နာရီတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေစ်းခ်ိဳဟိုတယ္၊ မဂၤလာခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရံုးခြဲ) တာ၀န္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း (မႏၱေလးဇုန္) ဥကၠ႒ ဦးမင္းႏုိင္တို႔မွ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရံုးခြဲ) တာ၀န္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား သင္တန္းတာ၀န္ခံမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (မႏၱေလးဇုန္) ဥကၠဌ ဦးမင္းနိုင္္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဒိုင္းမြန္း ပဲေလ့(စ္)ဟိုတယ္ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ (Lux-Dev) နည္းျပဆရာနွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ား MD ၊ GM ႏွင့္ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာမ်ားသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

Hotel Operation Management သင္တန္းသို႕ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ((Lux-Dev) မွ နည္းျပ ဆရာမ်ား မွ သင္ၾကားပို႔ခ်ျပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ား MD ၊ GM ႏွင့္ ဟိုတယ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား သင္တန္း သား/သင္တန္းသူစုစုေပါင္း (၁၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱပတ္ (၂)ပတ္ၾကာ ျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး Hotel Operation Management သင္တန္း မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သင္တန္း အမွတ္ စဥ္ (၁/၂၀၁၈)မွ (၅/၂၀၁၈) အထိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ သည္။