ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္အားကစားကြင္းေရွ႕ရိွ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ကြင္းျပင္၌ (၁၀.၁.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၁၉.၁.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ (၁၀) ရက္တုိင္ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ လ်က္ရိွပါသည္။ အဆုိပါ ပြဲေတာ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ လြိဳင္ေကာ္ရံုးခြဲမွ ကယား ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာျပခန္းတစ္ခု ပါ၀င္ျပသလ်က္ရွိပါသည္။

အဆုိပါ ျပခန္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏  ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား၊ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားကို စံုလင္စြာ ခင္းက်င္းျပသထားကာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ သူမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။