ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၁၅) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ေတာင္ႀကီး႐ုံး) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေညာင္ေ႐ႊသက္ေမြးပညာ သင္ တန္းေက်ာင္းႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္းေတာင္ဇုန္) တို႔ ပူးေပါင္း၍ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္း (၄) မ်ိဳးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄) ရက္ နံနက္(၀၉:၃၀)နာရီတြင္ ေညာင္ေ႐ႊသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အင္းတိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းလႈိင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အင္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ တိုးလာမွာျဖစ္ၿပီး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မွာ မည္သည့္ အခါမွ် မကုန္ခမ္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနျခင္း သက္သက္ မဟုတ္ ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၿပီး Hotels & Tourism နယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရသည့္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းလိုက္နာဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလိုက္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားထံမွ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား ျပန္လည္ရ ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ Hotels & Tourism နယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိေဒသ၊ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြရရွိေအာင္ တစ္ဖက္တစ္ လမ္းမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ရွမ္းေတာင္ဇုန္) ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးမင္းေဇာ္ မွ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ MHA အေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔သင္တန္းတက္ရာက္မည့္ လူငယ္ မ်ားသည္ အရည္အခ်င္းရွိ နည္းျပဆရာမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ ေခတ္အခ်ိန္အခါႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မ်ားစြာကံေကာင္းသူ မ်ားျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း အစရွိ သည္ျဖင့္ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီး႐ုံးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး  ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔ခိုင္ မွ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔သင္တန္းကို လာေရာက္ တက္ေရာက္သူ သင္တန္းသူ/သားမ်ားအေနႏွင့္ သင္တန္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္၊ အေဆာင္ေန သင္တန္းသူ/သားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္မေက်ာ္လြန္မီ မိမိတို႔ အိပ္ေဆာင္သို႔ အေရာက္ျပန္ရန္၊ သင္တန္းခ်ိန္အား (၃) ရက္ထိ ပ်က္ကြက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆရာမ်ား၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈကိုလိုက္နာရန္လိုေၾကာင္း၊ သင္ၾကားသည့္ ဘာသာ ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ား၊ နားမလည္မႈမ်ား ရွိပါက ဆရာမ်ားအား ေမးျမန္းရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ဝင္ေရာက္လွ်င္ မိမိတာဝန္ယူရသည့္ အပိုင္းအား ဧည့္သည္ေက်နပ္သည္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ား ရွိေနဖို႔လို ေၾကာင္း၊ သင္ခန္းစာမ်ားအား ႀကိဳးစားသင္ယူသြားၾကရန္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီး႐ုံးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္းေတာင္ဇုန္) ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းသား/ သူမ်ား စုစုေပါင္း (၁၈၄)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။