ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္

ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ တည္းခိုေနထိုင္ေရး၊ သြားလာေရး၊ စားေသာက္ေရး ကိစၥမ်ားအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားက႑လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ေဒသရွိ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ေဒသခံမ်ားမွ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ေဒသခံလူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ေတာင္ႀကီး႐ုံး)၊  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြး ပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန (ေညာင္ေ႐ႊသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(ရွမ္းေတာင္ဇုန္)၊ Myanmar- Luxembourg Development Cooperation ႏွင့္ Partnership For Change Organization (PFC)   တို႔ ပူးေပါင္း၍    (၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ရက္) မွ (၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ) ထိဖြင့္လွစ္မည့္ ဟိုတယ္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ (၉) လ သင္တန္း၊ အပါတ္စဥ္ (၂) ကို (၁၁-၆-၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၊ ေညာင္ေ႐ႊ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၎သင္တန္းတြင္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား အပါအဝင္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာ ရပ္၊ ITဘာသာရပ္ ႏွင့္  ဘဝတစ္သက္တာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ အသုံးခ်ျခင္း နည္းပညာ ဘာသာရပ္ မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကို စာေတြ႕ (၅) လႏွင့္ လက္ေတြ႕(၄)လ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ ထြန္းလႈိင္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(ေတာင္ႀကီး႐ုံး) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႔ခိုင္၊ ေညာင္ေ႐ႊ သက္ေမြးပညာ သင္တန္း ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္း ေတာင္ဇုန္) မွ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ PFC ႏွင့္ Inle Speak မွ သင္တန္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေညာင္ ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ Tourism Police ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တို႔မွ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဟိုတယ္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ (၉) လ သင္တန္း အပါတ္စဥ္(၂) ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ သည္။