ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၄) ရက္

         ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္၊ ေဒသတြင္းဆင္းရဲမြဲေတမွႈ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ခရီးသြား လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အသီးသီးနွင့္ ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူအမ်ား ပါ၀င္လာ ေစရန္ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ လူထုမ်ားအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈ အတက္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိလာမည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို လူအမ်ားရရွိ ခံစားလာေစရန္အတြက္ ယခုလို ျပည္တြင္း ဘုရားဖူး၀န္ေဆာင္မႈ အသင္းမွ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း တာ၀န္ခံ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၈) သင္တန္း ကို ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၆၂လမ္း၊ သာယာ၀တီမင္းၾကီးလမ္း၊ Community Centre ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ျပန္ၾကားေရးခရိုင္ ရုံးခန္းမတြင္ (၁၃.၆.၂၀၁၈) ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၲေလး႐ုံးခြဲ) တာ၀န္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ေ႐ႊ၊ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ (ရန္ကုန္) ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ (မႏၲေလး) ဦးဇင္မင္းေက်ာ္ (ထြန္းဘုရားဖူး) တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (မႏၲေလး႐ုံးခြဲ) တာ၀န္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ေ႐ႊႏွင့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၊ သင္တန္း တာဝန္ခံႏွင့္ ဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ ျပည္တြင္း ဘုရားဖူး ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမွ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ား စုစုေပါင္း (၈၀) ဦး အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္တြင္းဘုရားဖူး ဝန္ေဆာင္မႈအသင္းမွ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း တာဝန္ခံ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၈) သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ (၆၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၄င္းသင္တန္းကို စာေတြ႕/လက္ေတြ႕ On Job Training  လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ မွာ ရက္သတၱ (၇) ပါတ္ ၾကာျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။