ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ဟိုတယ္ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်လွ်က္ရွိရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ပဲခူး႐ုံးမွ ႀကီးၾကပ္၍ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း ၂/၂၀၁၈ ကို  (၂.၇.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၃၁.၇.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး (၁.၈.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ကေမာၻဇဟသၤာ ဟိုတယ္ခန္းမ၌ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ တိုင္းအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး ဦးၫြန႔္ေ႐ႊမွ သင္တန္းဆင္း အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးေဟာက္က်င္မုန္မွလည္းေကာင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးဆန္း လြင္တို႔မွလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ကာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး ဦးၫြန႔္ေ႐ႊမွ သင္တန္း နည္းျပ ဆရာမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ သင္တန္းသား/သူမ်ားအား တာဝန္ ရွိသူမ်ားမွ ဆုမ်ားေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၁:၃၀) အခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ ပါသည္။

အဆိုပါ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္း (၃) မ်ိဳးတြင္ အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဘာ သာရပ္၌ သင္တန္းသား/သူ  (၂၃) ဦး၊ ဧည့္ႀကိဳဘာသာရပ္၌ သင္တန္းသား/သူ (၁၉) ဦး၊  အစားအစာႏွင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရး ဘာသာရပ္၌ သင္တန္းသား (၂၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား/သူ (၆၂) ဦး တက္ ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။