Directory : Search Results

No result found:

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ဝန္ႀကီး႐ုံး

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနတြင္း Computer Network အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္အတြက္ တာဝန္ယူေဆာက္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီဌားရမ္းလိုပါသျဖင့္ တင္ဒါေပးသြင္းလိုသည့္ နည္းပညာကုမြဏီမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳတင္သြင္းနိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ကုမြဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္းစာရင္းစစ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးဌာနခြဲတြင္ ၂၅-၁-၂၀၁၈ ရက္ (ၾကာသာပေတးေန႔)၊ (၉:၃၀)နာရီမွစတင္၍ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာပုံစံမ်ားကို ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းဝယ္ယူနိုင္ၿပီး ၆-၂-၂၀၁၈ ရက္ (အဂၤါေန႔)၊ (၁၂:၀၀) နာရီေနာက္ဆုံးထားကာ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ေစ်းႏွုန္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာျဖင့္ တင္ဒါေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။

၃။ ၎ေန႔ ေန႔လည္(၂:၀၀)နာရီတြင္ ႐ုံးအမွတ္(၃၃)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာ ေပးသြင္းသူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္၍ စိစစ္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ဖုန္း- ၀၆၇ ၄၀၆၂၄၇၊ ၀၆၇ ၄၀၆၀၉၆ သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

တင္ဒါလက္ခံေရးႏွင့္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိ


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၃) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊ Bright View Travels & Tour Co., Ltd ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ဧည့္သည္ (၃၁) ဦးႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသား ဧည့္သည္ (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၂) တုိ႔သည္ (၁၄-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ Tata ကုမၸဏီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁၂) စီးျဖင့္ တမူး နယ္စပ္ဂိတ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး တမူး- ကေလး- မႏၱေလး- က်ိဳက္ထုိ-ျမ၀တီၿမိဳ႕ မ်ားသို႕သြားေရာက္၍ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာေနရာမ်ားကို လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး (၁၇-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွတဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

ခရီးသြားပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အုပ္စုလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းစဥ္ဆက္မျပတ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာ လည္ပတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Hotel Operation Management သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၈ ႏွင့္ Leadership Development skills ဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၂) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(မႏၱေလးဇုန္)ႏွင့္ ဒိုင္းမြန္းပဲေလ့(စ္)ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္သည့္ Hotel Operation Management သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈) ႏွင့္Leadership Development skillsဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္(၉း၃၀) နာရီတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေစ်းခ်ိဳ ဟိုတယ္၊ မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

 

 

အဆုိပါ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရံုးခြဲ) တာ၀န္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၱေလးဇုန္) သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္တို႔မွ သင္တန္းဆင္းပြဲ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (မႏၱေလးရံုးခြဲ) တာ၀န္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း မ်ား၊  သင္တန္းတာ၀န္ခံ ဉီးမ်ိဳးမင္းေအာင္ ဉီးစီးအရာရွိႏွင့္လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္သီတာမိုး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (မႏၱေလးဇုန္) သတင္ျပန္ၾကားဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဒိုင္းမြန္း ပဲေလ့(စ္)ဟိုတယ္ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူဇင္ဘတ္ (Lux-Dev) နည္းျပဆရာမ်ား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ား MD ၊ GM ႏွင့္ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

 

 

 

Hotel Operation Management သင္တန္းသို႕ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ((Lux-Dev) မွ နည္းျပဆရာမ်ား မွ သင္ၾကားပို႔ခ်ျပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ား MD ၊ GM ႏွင့္ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာမ်ား သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူစုစုေပါင္း (၁၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး သင္တန္းကာလမွာ ရက္ သတၱပတ္ (၂)ပတ္ၾကာ သင္ၾကားခဲ႕ျပီး Hotel Operation Management သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈)မွ(၅/၂၀၁၈) အထိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

 

 

Leadership Development Skills သင္တန္းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္  Lux-Dev တုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ မႏၱေလး၊ ကေလး၊ ပုဂံ၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ပခုကၠဴ၊ ေရႊဘုိlလားရႈိးႏွင့္ မုိးကုတ္ရံုးတုိ႔မွ အရာထမ္း (၁၂) ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ အထက္ျမန္မာျပည္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အရာထမ္းမ်ား ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၅.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၉.၁.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး ခဲ႕ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

 

ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္္ထီးယူ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ့ဆံု


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀

အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ Horizon Lake View Resort ၌ က်င္းပသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ မ်ား၊ ဟိုတယ္ဇုန္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတ က အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိသည္ မ်ားအေပၚသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ရမည့္အပိုင္းမ်ားလည္း က်န္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရိွရပါေၾကာင္း။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစီအမံမ်ား စနစ္တက်ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ရန္ပုံေငြရရွိေရးသည္ လည္းလိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ား စနစ္တက်ေကာက္ခံစုစည္းေရး၊ ထိန္းသိမ္း ေရး၊ ထုတ္ယူသံုးစြဲေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် အက်ိဳးရိွရိွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သာမက ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံးအေပၚ အခ်ိဳးက်က် အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ Sensitive ျဖစ္သည့္အတြက္ ဝင္ေငြပုံမွန္ ရရွိရန္ အေျခအေနေကာင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားရွိေနရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွဟိုတယ္မ်ား၏ အခန္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမႇင့္ေနသည္ဟုသိရပါေၾကာင္း ၊ ထိုသို႔ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ မႈသည္ ဟိုတယ္အခန္းမ်ားႏွင့္ တည္းခိုသည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္အခ်ိဳးမမွ်တ၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥရပ္ကိုျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဇုန္အလိုက္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္အခန္းမ်ားတည္ရွိမႈ၊ ခရီးသည္လာ ေရာက္တည္းခိုမႈ၊ အခန္းမ်ားပိုမိုမႈ(သို႔မဟုတ္) အနာဂတ္ခရီးသည္ လာေရာက္တည္းခိုမႈ အလားအလာႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးသင့္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုဇုန္အလိုက္ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ တင္ျပေစလိုပါေၾကာင္း။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လိုအပ္သည့္ Tourism Related Infrastructure မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသြားႏိုင္ၾကရန္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ျပည္ပရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုဖိတ္ေခၚႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

ငပလီ၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းသာေဒသမ်ားသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခကို အမွီျပဳ၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ သည့္အတြက္ ပင္လယ္ ႏွင့္အနီးအေဝးကြာျခားခ်က္မ်ားအလိုက္ ဟိုတယ္မ်ားမည္သို႔ တည္ေဆာက္ၾကသည္ကို အျခားႏိုင္ငံ မ်ားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္နမူနာမ်ား ကိုေလ့လာ၍ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကို ျပဳစုၿပီးဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလိုပါ ေၾကာင္း။

ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးသတိ အစဥ္ထား၍ သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက Tourism Plan မ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္း ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္ ။

ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ က ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းဒင္ က ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္ဇုန္ ဥကၠ႒မ်ား က ဇုန္အလိုက္ခရီးစဥ္ေဒသ မ်ားဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သင့္သည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးၾကည္ က ဟိုတယ္မ်ား၌ လိုအပ္ေသာယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ကိစၥရပ္၊ Wellness and Spa လိုင္စင္ကိစၥရပ္၊ ခရီးသြားအခြန္ေကာက္ေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ ဟိုတယ္သင္တန္းမ်ား ထိေရာက္စြာဖြင့္လွစ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ က ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းေပးသည္။

ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ သည္ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္သည္။

Ref: Myanmar President Office

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ၄င္းတို႔ ၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိ


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊  Mosaic of Myanmar Tribes Co., Ltd ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသားဧည့္သည္ (၈) ဦးသည္ (၉-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ (၈) စီးျဖင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး   ျမ၀တီ-ပဲခူး-ပုဂံ-မႏၱေလး-အင္းေလး-ပဲခူး-ျမ၀တီၿမိဳ႕မ်ားသို႕သြားေရာက္၍ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ခရီးသြား ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာေနရာမ်ားကို လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး (၁၆-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခရီးသြားပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အုပ္စုလိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။