အြန္လိုင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ လားရႈိးၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား အဆံုးသတ္ ေစေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည့္ End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) (နယ္သာလန္) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္...

read more

ကေလာၿမိဳ႕၌ ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာသင္တန္း (၃) မ်ဳိး ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ေတာင္ႀကီး ရံုးခြဲ) ႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္းေတာင္ဇုန္) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ...

read more

(၃၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယား ကမၻာ့ခရီးသြားျပပြဲ -၂၀၁၈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ခရီးသြားျပခန္းပါ၀င္ျပသ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၉)ရက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမi၊ အားကစားႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈ Korea Tourism Organization (KTO) ၊ KOTFA Co., Ltd ၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ UNWTO ၊ PATA ၊ JATA တို႔၏...

read more

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ၆ရက္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္) ၁။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ...

read more

မံုရြာၿမိဳ႕ ဝင္းယူနတီ ဟိုတယ္တြင္ ဧည့္လမ္းၫႊန္ (အေျခခံ) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၆) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ႀကီးၾကပ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ဝင္းယူနတီဟိုတယ္တြင္ ဧည့္လမ္းၫႊန္ (အေျခခံ) သင္ တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၆) သင္တန္းဆင္းပြဲကို (၁၅.၆.၂၀၁၈)...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

read more

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၆၂လမ္း၊ သာယာ၀တီမင္းၾကီးလမ္း၊ Community Centre ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ျပန္ၾကားေရးခရိုင္ ရုံးခန္းမတြင္ ျပည္တြင္းဘုရားဖူး ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္းမွ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း တာ၀န္ခံ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၈) သင္တန္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၄) ရက္          ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္၊...

read more

ဟိုတယ္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ (၉) လ သင္တန္း၊ အပါတ္စဥ္ (၂) အား ေညာင္ေ႐ႊ သက္ေမြးပညာသင္တန္း ေက်ာင္း၌ ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ တည္းခိုေနထိုင္ေရး၊ သြားလာေရး၊ စားေသာက္ေရး ကိစၥမ်ားအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားက႑လုပ္ငန္းမ်ား...

read more

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္-၂၀၁၈ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္ -၂၀၁၈ (Myanmar Tourism Conference-2018)  ကို...

read more