ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးထားမႈ၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဟိုတယ္မ်ားငွားရမ္းထားမႈႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေန

၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ထိ (၂)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဟိုတယ္ တည္းခိုရိပ္သာ (၂၈၃)လုံး ၊ ( ၁၃၀၀၄ )ခန္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ အဆိုပါ(၂)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္...

read more

ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခ သန္႕ရွင္းသာယာလွပေစေရးႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းႏွင့္စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီလ(၂၅)ရက္ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္တာ၀န္ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးသည္ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဧရာ၀တီတိိုင္းေဒသၾကီး တာ၀န္ ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဇာ္လင္းထြန္း၊ ေငြေဆာင္ရံုးခြဲ တာ၀န္ခံလက္ေထာက္...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီလ (၂၅) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ၀င္/ထြက္သြားလာမႈ အဆင္ေျပေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္၀င္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ လည္း...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီလ (၂၄) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ၀င္/ထြက္ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္၀င္/ ထြက္ေပါက္မ်ား မွလည္း...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသားကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀ အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို...

read more

ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းၫႊန္ အေျခခံသင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၁၉) ရက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈနွင့္အတူ နိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈမွာလည္း နွစ္စဥ္တုိးတက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ တုိးျမွင့္လာရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိသျဖင့္...

read more

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဒီဇုိင္နာ Mrs. Junko Koshino ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ေတြ႔ဆံု၍ ခရီးသြားသံတမန္ ခန္႔အပ္လႊာ ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၁၉) ရက္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ (၁၇.၄.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရိွ အင္းေလးကန္ေဒသသုိ႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ ေရာက္ရိွလ်က္ရိွေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဒီဇုိင္နာ Mrs. Junko Koshino ႏွင့္...

read more

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ကကၠဴေက်း႐ြာတြင္ စားဖိုေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၁၉) ရက္ CBT (Community BasedTourism)   ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ  ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား Trekking    လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ  အစားအစာမ်ား  ခ်က္ျပဳတ္ေနေသာ   ေဒသခံမ်ားအား  က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ ေဒသအစားအစာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ေကြၽးေမြးျခင္းမ်ားကို စနစ္တက်...

read more

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဦးအုန္းေမာင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ စကားရြာႏွင့္ ဘုရားေတာင္ရြာမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ဧၿပီလ(၁၈)ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထင္ေအာင္ႏိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ၁၆-၄-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ...

read more