ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံလူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (စစ္ေတြရံုးခြဲ) ၏ စီစဥ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားသည့္ ” ကြန္ပ်ဴတာ(အေျခခံ)သင္တန္း ” ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(စစ္ေတြရံုးခြဲ)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးရဲေအာင္မုိးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊  ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္း နည္းျပဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး အခမ္းအနားတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲေအာင္မိုးက ေဒသခံလူငယ္မ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ(အေျခခံ)သင္တန္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည့္ ကြန္ပ်ဴတာ(အေျခခံ) သင္တန္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံသင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၂၀) ဦးအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၄.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၁၃.၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ (၄)ပတ္ၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။