ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၆) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေငြေဆာင္႐ုံးခြဲ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ေငြေဆာင္ဇုန္)တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဧည့္ႀကိဳသင္တန္း၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း၊ အစား အစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရး သင္တန္းတို႔အား (၂၄-၉-၂၀၁၈) ေန႔မွ(၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၁၁၆) ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို (၁၃.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ Sunny Paradise Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေငြေဆာင္႐ုံးခြဲ တာ၀န္ခံ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုး၀င္းမွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ား ကိုယ္စားသင္တန္းသား တစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားကာ သင္တန္းဘာသာရပ္အလိုက္ ထူးခြၽန္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို (၁၀:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။