ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၇) ရက္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ (၁၆.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၆း၀၀) နာရီတြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ လင္းကင္းေက်း႐ြာတြင္ က်င္းပသည့္ အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္မ်ား ေဒသစာရီၾကြခ်ီ အပူေဇာ္ခံသည့္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္မ်ား ေဒသစာရီၾကြခ်ီ အပူေဇာ္ခံသည့္ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား ကရ၀ိတ္ေဖာင္ေတာ္ေပၚသို႔ ပင့္ေဆာင္၍ ေဖာင္ေတာ္ ႏွင့္အတူ လုိက္ပါခဲ့ပါသည္။

ေဖာင္ေတာ္သည္ နံနက္ (၈း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ရိွ ေဖာင္ေတာ္ဆုိက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ေဒသစာရီၾကြခ်ီအပူေဇာ္ခံမည့္ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရား ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္မ်ားအား ေဖာင္ေတာ္ေပၚ မွ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တြင္ ညအိပ္သတင္းသံုးမည့္ အဌဒီသဓမၼဝိဟာရေဒသစာရီ စံေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။

၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ နမ့္ကပ္ေခ်ာင္းအတြင္း အင္းတုိင္းရင္းသားရုိးရာ ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကၿပီး ဆုရရိွသူမ်ားကို ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။