ကယားျပည္နယ္တြင္ က်င္းပမည့္ (၆၁) ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေက့ထ်ိဳးဘိုး (ခ) ဂန္းခြမ့္တံခြန္တို္င္ပြဲေတာ္ သို သြားေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္ႏိုင္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္လ (၂၅) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားရိုးရာပြဲမ်ားျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကယားျပည္နယ္၏ အထင္ကရ ပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကယားလူမ်ိဳးမ်ား၏ “(၆၁) ႀကိမ္ေျမာက္...

더 읽기

မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ HOTEL GUESTLIST MANAGEMENT SYSTEM ONLINE ျဖင့္ ေပးပို႔နည္း သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၂၅) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ မူဆယ္ရံုးခြဲႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္းေျမာက္ဇုန္) တုိ႔၏...

더 읽기

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ(၂၂) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

더 읽기

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၂၁) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ...

더 읽기

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားေဘးကင္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေစေရး ကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ”က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္လ (၁၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဦးေဆာင္၍ “ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလး သူငယ္မ်ားေဘးကင္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေစေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ” ကို ၁၈-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ဝ၉:ဝဝနာရီတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ Hotel Mandalay တြင္...

더 읽기

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ...

더 읽기

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္း(၃)မ်ိဳး သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ႀကီးႀကပ္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(မံုရြာ)ရံုးခြဲနွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(စစ္ကိုင္းဇုန္)တို႕မွ...

더 읽기

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ VFS Global မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ာမနီသံ႐ုံးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈအား ၁-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိVFS Global ႐ုံးတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၁-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိVFS Global႐ုံးတြင္...

더 읽기

ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ Tourism Web Portal လုပ္ငန္းကိစၥ ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည့္ Tourism Web Portal ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအစီအစဥ္ကို (၁၅.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္  ပုဂံၿမိဳ႕ရိွ Royal Palace Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ...

더 읽기

ဟိုတယ္မ်ားၾကယ္ပြင့္အဆင့္သတ္မွတ္ေရးပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ မတ္လ (၁၇) ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္မ်ားအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဟိုတယ္မ်ားၾကယ္ပြင့္အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ၁၇-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ...

더 읽기