+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

อุทยานแห่งชาติอะลองดอก้สสปะ

 

ที่ตั้ง             -อำเภอยี้นมาปีน เขตสะกาย

พื้นที่            -616.843 ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-โมนยวา(นั่งเครี่องบิน 1 ชั่วโมง)

โมนยวา-ยี้นมาปีน(นั่งรถ 60ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถนมัสการพระบรมศพของพระมหากัสสปะ

-สามารถศึกษาป่าไม้หลายชนิดที่อยู่ในสภาพสูญเสียน้อย

-สามารถทำวิจัยได้

-สามารถศึกษาพันธุ์นกประจำถิ่น

-สามารถศึกษาสภาพการเติบโตของป่าอินดายและป่าต้นสนที่ขึ้นอยู่ร่วมกัน

อุทยานแห่งชาติอะลองดอก้สสปะ

 

สัตว์ป่าสงวนวัดแตกัน

ที่ตั้ง             -อำเภอซะลีน เขตมาเกว

พื้นที่            -1.7ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-แปร-ชเวซัดดอ                   (นั่งรถ 317 ไมล์)

ชเวซัดดอ-ซะลีน                 (นั่งรถ40ไมล์)

ย่างกุ้ง-มาเกว-ชเวซัดดอ(นั่งรถ 364ไมล์)

ชเวซัดดอ-ซะลีน(นั่งรถ 40ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาการอพยพของนกน้ำและฤดูหนาว

-สามารถศึกษาระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ

สัตว์ป่าสงวนลอกะนันด่า

 

ที่ตั้ง             -อำเภอญาวอู้ เขตมัณฑะเลย์

พื้นที่            – 0.18ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-ญาวอู้  (นั่งเครื่องบิน 1ชั่วโมง)

ย่างกุ้ง-ญาวอู้  (นั่งรถ 435 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาสถูปเจดีย์ชซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศเมียนมาและ       ยังสามารถศึกษาป่าธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่

-สามารถศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ที่หายาก เช่นกวางทอง กวางป่า นกยูง นกกระเรียน กริว เต่าดาวเป็นต้น

-สามารถพักผ่อนหย่อนใจใด้

-สามารถทำวิจัยประเภทของไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตร้อนและพันธุ์นกต่างๆที่พำนักอยู่

Panglong – Pyadalin Cave สัตว์ป่าสงวนปานเลา

 

ที่ตั้ง             -อำเภอยวางัน รัฐฉาน

พื้นที่            – 128.88ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-เฮโฮ (นั่งเครื่องบิน 1ชั่วโมง) เฮโฮ-ยวางัน            (นั่งรถ60 ไมล์)

ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์(นั่งเครื่องบิน 1 ชั่วไมง) มัณฑะเลย์-เขื่อนกีนตา(นั่งรถ 60ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

-สามารถศึกษาถ้ำเปียดาลีน ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

-สามารถเดินป่า ตั้งแคมป์ ล่องเรือทวนน้ำไปตามคลองปานเลา

-สามารถศึกษาถ้ำหินปูนที่เกิดขึ้นอยู่ในสภาวะทางธรณีวืทยาและสามารถศึกษาพันธุ์ค้างคาว

 

สัตว์ป่าสงวนไจทีโย

 

ที่ตั้ง             -อำเภอไจโท รัฐมอญ

พื้นที่            -60.32 ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-ไจทีโย          (นั่งรถ 120 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนที่น่าอัศจรรย์มากในลักษณะทางธรณีวิทยา ซึ่งตั้งอยู่บนก้อนหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

-สามารถเดินทางมาโดยเดินป่าจากแคมป์คิมปูน ถึงพระธาตุอินทร์แขวนและสามารถค้นคว้าศึกษา สายพันธุ์กล้วยไม้หลายชนิดที่สวยสงาม

-เพลิดเพลินกับการดูนกและความสวยงามของวิวภูเขาจากจุดชมวิว

-สามารถพักผ่อนหย่อนใจที่สถานที่พักอย่างสงบสุข

-สามารถศึกษาลำธานธรรมชาติตลอดเส้นทางขึ้นปำพระธาตุอิทร์แขวน  โดยเดินเท้าจากแคมป์คิมปูนถึง ภูเขาฤาษี(ยาเตตอง)       (นั่งรถ 7ไมล์)

-สามารถพักผ่อนหย่อนใจที่ยาเตตอง

-เพลิดเพลินกับการชมวิวธรรมชาติสวยๆจากจุดชมวิว

สัตว์ป่าสงวนหุบเขาฮูกอง

 

ที่ตั้ง             -อำเภอตะไนง์ รัฐกะฉิ่น

พื้นที่            -2494 ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-มิตจีนา          (นั่งเครื่องบิน 1 ชั่วโมง)

มิตจีนา-ตะไนง์          (นั่งรถ 120 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพราะป่าสงวนนี้ซึ่งตั้งอยู่ตามธรรมชาติ

-สามารถศึกษา         สัตว์ป่ารวมทั้งช้างและเสือ

-สามารถเดินทางไกลเข้าป่าโดยขี่ช้าง

-เพลิดเพลินกับการล่องเรือตามน้ำ

-สสามารถศึกษาการไถนาด้วยช้าง

-สามารถศึกษา         วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาติพันธุ์โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านเรือนของชาติพันธุ์เหล่านั้น

-เพลิดเพลินกับการชมวิวธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล

-สามารถศึกษา         พืชและสัตว์ชนิดต่างๆ

­

สัตว์ป่าสงวนเกาะเมนมะฮละ

ที่ตั้ง             -อำเภอโบกะเล เขตอิรวดี

พื้นที่            -52.78ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-โบกะเล-เกาะเมนมะฮละ       (ทางน้ำ 87 ไมล์)

ย่างกุ้ง-โบกะเล                            (นั่งรถ84 ไมล์)

โบกะเล-เกาะเมนมะฮละ                 (ทางน้ำ 12 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน

-สามารถศึกษาสภาพการดำเนินการอนุรักษ์ ป่าชายเลนโดยใช้ระบบสืบพันธุ์

-สามารถศึกษานกน้ำ นกประจำถิ่นและการอพยพของนกฤดูหนาวตามฤดูกาล

-สามารถศึกษาสภาพการอยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จระเข้ สัตว์เลี้ยงดูด้วยนม และสัตว์น้ำ

-สามารถศึกษาการวางไข่ของเต่าทะเลที่เกาะเต่ากะโดงเล อยู่ห่างไกลจากป่าสงวนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคมและ มกรคม

­

ShweSettaw เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ที่ตั้ง             -อำเภอมี่นบู้ เขตมาเกว

พื้นที่            -213.40 ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-แปร-ชเวซัดดอ         (นั่งรถ 317 ไมล์)

ย่างกุ้ง-มาเกว-ชเวซัดดอ      (นั่งรถ 364 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษา         สภาพความเป็นอยู่ของกวางทองตามธรรมชาติ

-สามารถศึกษา         และทำวิจัยเกี่ยวกับป่าอินดาย และป่าตันดะหัด

-สามารถนมัสการรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า

-สามารถศึกษาสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเต่าดาว ซึ่งเป็นสายพันธุ์พม่า

-สามารถศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธุ์ชิน

 

­

Thameehla  Kyun สัตว์ป่าสงวนเกาะตะมีฮละ

 

ที่ตั้ง             -อำเภองะบุดอ เขตอิรวดี

พื้นที่            -0.9 ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง -พะสิม                              (นั่งรถ 120 ไมล์)

พะสิม -งะบุดอ                    (นั่งรถ21ไมล์)

งะบุดอ –ไฮ่ง์จี                    (ทางน้ำ 40 ไมล์)

เกาะไฮ่ง์จี-เกาะตะมีฮละ       (ทางท้ำ 7 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน

-สามารถศึกษานกน้ำ นกประจำถิ่นและการอพยพของนกฤดูหนาวตามฤดูกาล

-สามารถศึกษานิสัยและการวางไข่ของเต่าทะเล

­

อุทยานแห่งชาติทางทะเล เกาะลังปิ

 

ที่ตั้ง             -อำเภอบกเปี้ยน เขตตะนาวศี

พื้นที่            -79.09ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-เกาะสอง       (นั่งเครื่องบิน2 ชั่วไมง)

เกาะสอง-ลังปิ          (นั่งเรือยนต์ 5 ชั่วไมง)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนและนกน้ำ

-สามารถศึกษาระบบนิเวศของป่าดิบหรือป่าไม้ไม่ผลัดใบ

-สามารถศึกษาและทำงานวิจัยเกี่ยวกับปะการัง พันธุ์ปลาต่างๆและ พันธุ์หอยและนางรม

-สามารถศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ซะโลง

-สามารถดำน้ำสนุกๆ

-สามารถพักผ่อนหย่อนใจที่ชายหาดทะเล

­

แคมป์ช้างหรือสวนช้างโพจา

ที่ตั้ง             -อำเภอเยดาเช เขตหงสาวดี

พื้นที่            -20ไร่

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-สวนช้างโพจา (นั่งรถ 170 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษานิสัยและสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของช้างพม่า

-สามารถศึกษาประเภทของป่าไม้

-สามารถพักผ่อนหย่อนใจด้วยการขี่ช้างในป่า

­

Phon Kan Razi สัตว์ป่าสงวนพงกันราซี

 

ที่ตั้ง             -อำเภอปูตาโอ รัฐกะฉิ่น

พื้นที่            –

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-ปูตาโอ                                       (นั่งเครื่องบิน1 ชั่วโมง)

ย่างกุ้ง-ไจทีโย                             (นั่งเครื่องบิน 25นาที)

ปูตาโอ- หมู่บ้านฉันกาว                  (นั่งรถ 20 ไมล์)

หมู่บ้านฉันกาว –ภูเขาพงกันราซี       (เดินเท้า3 คืน)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาพันธุ์นก370 ชนิด พันธุ์ผีเสื้อ 360ชนิด พันธุ์สัตว์บก สัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยคลาน 82ชนิด

-เพลิดเพลินไปกับการชมทิวทัศน์ธรรมชาติของภูเขาคลุมหิมะในฤดูหนาว ป่าสนเขาธรรมชาติและป่าเอนอ้า

-สามารถเที่ยวปีนเขาเดินทางไกลถึงยอดภูเขาคลุมหิมะ

-เพลิดเพลินกับการนั่งเรือแพภายในป่า

-สามารถศึกษาความหลากหลายทางชิวภาพในเขตพงกันราซีและสามารถทำวิจัยได้

­

สอุทยานแห่งชาติข่ากาโบราซี

 

ที่ตั้ง             -อำเภอนองมูน รัฐกะฉิ่น

พื้นที่            -1472ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-มิตจีนา                   (นั่งเครื่องบิน 1ชั่วโมง)

มิตจีนา-ปูตาโอ         (นั่งเครื่องบิน 25 นาที)

ปูตาโอ- นองมูน(นั่งรถ 35ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถเที่ยวขึ้นภูเขาน้ำแข็ง

-สามารถศึกษาสภาพแวดล้อมของเขตบริเวณซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเอรวดี

-เพลิดเพลินกับการชมวิวป่าภูเขาธรรมชาติที่สวยงาม

-สามารถศึกษาพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ใหม่ๆ

-สามารถศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธุ์ระวาง หลี่ซู เมียนมา– ทิเบต

-สามารถศึกษาสัตว์ที่หายากเช่น สิงห์ กวางไร้เขาขนาดเล็ก แพะภูเขาและยังสามารถศึกษาผีเสื้อและแมลงต่างๆ

­

Natmataung อุทยานแห่งชาติภูเขานัดมะ

 

ที่ตั้ง             -เมืองกานแบะ รัฐชิน

พื้นที่            -279ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-ญาวอู้           (นั่งเครื่องบิน  1 ชั่วไมง)

ญาวอู้-กานแบะและ   (นั่งรถ 103 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-เพลิดเพลินกับการชมวิวภูเขาธรรมชาติ

-สามารถเดินป่าระยะทาง 15 ไมล์จากเมืองเก่ากานแบะและขึ้นเขาวิตกเรีย มีความสูง 10018  ฟุต ซึ่งเป็นภูเขาสูงอันดับ ๓ ในประเทศเมียนมา

-สามารถศึกษาค้นพบนกประจำถิ่น 5 ชนิด รวมทั้งพันธุ์นก 159 ชนิดกว่าๆที่อยู่ในประเทศเมียนมา

-สามารถได้เห็นพันธุ์นชนิดที่หายากมากเช่น นกฟินิกซ์

-สามารถจัดเป็นการท่องเที่ยวการชมกล้วยไม้เพื่อศึกษาพันธุ์กล้วยไม้ของพม่าที่พบตามธรรมชาติในป่า

-สามารถศึกษาสภาพความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าท้องถิ่นชิน

-สามารถศึกษาประเภทของป่าธรรมชาติ ต้นไม้ป่าไม้และต้นเอนอ้าแดง

 

­

Chattin สัตว์ป่าสงวนชัดตีน

 

ที่ตั้ง             -อำเภอโบกะเล เขตอิรวดี

พื้นที่            -103.55 ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์-ชัดตีน      (นั่งรถไฟ 517 ไมล์)

ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์-ชัดตีน      (นั่งรถ 560ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาป่าอินดาย

-เพลิดเพลินกับความสวยงามตามธรรมชาติของป่าสาละที่ชื่อดัง

-สามารถศึกษาพิพิธภัณฑ์แห่งธรรมชาติวิทยาของป่าสงวนชัดตีนรวมทั้งสมุนไพรและไม้เลื้อย

-สามารถศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับสภาพการกินอยู่ของกวางทองพม่า

­

อุทยานภูเขาโปปา

 

ที่ตั้ง           -อำเภอเจาะบะด้อง จังหวัดญาวอู้ เขตมัณฑะเลย์

พื้นที่            -63 ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-เจาะบะด้อง    (นั่งรถ 410 ไมล์)

ย่างกุ้ง-ญาวอู้           (นั่งเครื่องบิน 1 ชั่วไมง)

ญาวอู้-โปปา             (นั่งรถ 30 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาป่าธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ในภาคกลางของประเทศเมียนมา

-สามารถศึกษาพันธุ์นกหลายชนิดและสัตว์อื่นๆ

-เพลิดเพลินกับความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่เป็นโอเอซิลในเขตร้อนชื้น

-สามารถศึกษาสภาพการเติบโตของพันธุ์ต้นจันทน์และพืชสมุนไพร ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ

-สามารถศึกษาทรัพย์ใต้ดินแร่หินธรรมชาติของภูเขาไฟที่ดับลงไป ประมาณ 320,000 ปีที่ผ่านมา

-สามารถศึกษาสายพันธุ์ลิงที่หายาก

 

­

สวนช้างเมียเฮวน

 

ที่ตั้ง             -อำเภอไต้จี เขตย่างกุ้ง

พื้นที่            -10 ไร่

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-ไต้จี    (นั่งรถ 60ไมล์)

ไต้จี-เมียเฮวน (นั่งรถ 15 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถพักผ่อนหย่อนใจโดยจับปลาและสามารถศึกษาปลาชนิดต่างๆเพราะมีทะเลสาบละฮามะแหง่

-เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและเสียงนกโดยชมเขตปลูกปยีนกะโตซึ่งอยู่ใกล้กับแคมป์ช้าง

-สามารถเดินป่าขึ้นเขา

-สามารถศึกษาการสอนฟึกช้างบ้านให้เชื่อง

-สามารถศึกษาการจับช้างป่า

 

­

ป่าสงวนอินดอจี

 

ที่ตั้ง             -อำเภอโมญีน รัฐกะฉิ่น

พื้นที่            -32ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-มิตจีนา                   (นั่งเครื่องบิน 1 ชั่วโมง)

มิตจีนา-อินดอจี        (นั่งรถ 32 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถนมัสการพระเจดีย์กลางน้ำชเวมยี้นซุที่มีเชื่อเสียงในรัฐกะฉิ่น

-เพลิดเพลินกับธรรมชาติของทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-สามารถศึกษาระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ

-สามารถศึกษานกฤดูหนาว

-สามารถศึกษาสัตว์ป่า ต้นไม้ ดอกไม้หลายชนิดในป่าสงวน

-สามารถศึกษาวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าท้องถิ่นฉานและกะฉิ่น

­

อุทยานแห่งชาติฮลอกา

 

ที่ตั้ง             -อำเภอมิงกะกาโดง เขตย่างกุ้ง

พื้นที่            -540ไร่

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-ฮลอกา         (นั่งรถ 22 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถได้รู้กระบวนการดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของประเทศเมียนมา

-สามารถศึกษาสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของกวาง เนื้อทราย เก้ง และกวางป่า

-สามารถผักผ่อนหย่อนใจที่รีสอร์ท และเพิงชนเผ่า

-เพลิดเพลินกับการขี่ช้าง การผายเรือ และการดูนก

­

ป่าสงวน ทะเลสาบโมโยนจี

 

ที่ตั้ง             -อำเภอว่อ เขตหงสาวดี

พื้นที่            -40ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-ทะเลสาบโมโยนจี (นั่งรถ 69 ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-ทะเลสายโมนโยนจีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่สุดกับเมืองย่างกุ้ง

-สามารถศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับ นกน้ำและนกฤดูหนาว

-สามารถทำวิจัยเกี่ยวกัยบกระบวนการระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ

­

ป่าสงวนทะเลสาบอิงเล

ที่ตั้ง            อำเภอญาวชเว รัฐฉาน

พื้นที่                    248ตารางไมล์

การเดินทาง

ย่างกุ้ง-เฮโฮ (นั่งเครื่องบิน 1ชั่วโมง)

เฮโฮ-ญาวชเว(นั่งรถ 19ไมล์)

โอกาสในการศึกษาและสันทนาการ

-สามารถศึกษาระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ2950ฟุตเหนือน้ำทะเล ที่ชื่อดังของโลก

-เพลิดเพลินกับความงดงามของที่ราบสูงฉานและสามารถศึกษานกชนิดต่างๆ

-สามารถทำวิจัยได้

-สามารถศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของพันธ์นปลาที่หายากในประเทศอื่นๆ

-สามารถศึกษาระบบการเพาะปลูกแปลงผักลอยน้ำ ของชาวอินทา

-สามารถศึกษาการพายเรือด้วยเท้า ซึ่งเป็นลักษณะอันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินทา

-สามารถนมัสการพระบัวเข็ม

-สามารถศึกษาตลาดน้ำ