+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၉ ရက္

​ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔၏ ပံ့ပိုး ကူညီမႈတို႔ျဖင့္ ျမန္မာကိုရီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွႀကီးမႉး၍ ပထမ အႀကိမ္ Korea Day 2019 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္ကို သိရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမို တိုးတက္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးရင္းႏွီျမႇပ္ႏွံမႈ ပိုမိုရရွိေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ Lotte Hotel (Sapphire Ballroom) ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

​     အခမ္းအနားတြင္ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရ ဦးေအာင္ကိုကအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ Korea Day 2019 ကို စီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖင့္ ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပိုမိုသတိျပဳမိၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္လိုစိတ္မ်ား ပိုမိုတိုးျမင့္လာၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ-ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာေစႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အစိုးရ ၊ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဗီဇာလြယ္လင့္တကူရရွိေရး ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို ေၾကာ္ျငာျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အလြန္အေရးပါေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုဆိုလွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအဆင္ေျပစြာ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္ ၃.၅၅ သန္းအနက္ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားမွ အမ်ားဆုံးလာေရာက္သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ဗီဇာေျဖေလ်ာ့ေပးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုရီးယားခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၀.၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔က်င္းပေသာ Korea Day 2019 အခမ္းအနား၏ျပပြဲ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္၍ ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာ-ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကဂီတအပါအဝင္ အႏုပညာမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ တင္ဆက္ ျပသ ဖလွယ္ ၾကျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား ပိုမိုေႏြးေထြးေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား တည္ေဆာက္သြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

​ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ျမန္မာ နိင္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး Mr. Lee Saung-Hwa ႏွင့္ ASEAN Korea Centre မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Lee Hyuk တို႔မွအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ-ကိုရီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးသက္လြင္တိုးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကား၍ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၾကပါသည္။ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ASEAN Korea Centre မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ တို႔ကကိုရီးယား-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ တူရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစည္ေတာ္ႏွင့္ ကိုရီးယား စည္ေတာ္မ်ားတီး၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

​ ဖြင့္ပြဲအစီအစဥ္အရ Project Kမွ Korea K-POP အကျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ- ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈအကတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ RAU Entertainment မွ အထူးဖိတ္ၾကား ထားသည့္ ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီးအဆိုေတာ္ Ms. Hwang SeoIn မွ လည္းေကာင္း၊ JBJ Entertainment မွ Rose Quartz ၏ K-POP သီဆိုကျပမႈျဖင့္လည္းေကာင္း ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။
​ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ASEAN Korea Centre၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔မွျပခန္းမ်ားကိုလိုက္လံၾကည့္ရႈၿပီး Korea Day 2019 ပထမပိုင္းအစီစဥ္ကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ပါသည္။

​ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ Panel Session အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ရာ Korea-Myanmar Joint Tourism Promotion Activities ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဦးသက္လြင္တိုး၊ ျမန္မာ-ကိုရီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဥကၠဌ မွ Moderator အျဖစ္ဦးေဆာင္၍ ဦးလွျမင့္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေအး၊ အႀကံေပး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေဒၚခိုင္မီမီထြန္း ASEAN Korea Centre ႏွင့္ ေဒၚရွင္းသန႔္ေနသာ၊ Managing Director- Ha Ha Travels & Tours တို႔မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

​တတိယပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ CBT in Myanmar ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Ms. Beatrix Lanzinger (Hsithe CBT Project Director- Harrison Institute) မွ Moderator အျဖစ္ဦးေဆာင္၍ ဦးလွေအး၊ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဦဝင္းတင္၊ Managing Director၊ Journeys Travel၊ ဦးနႏၵာစိုးျမင့္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဒၚႏွင္းဝတ္ရည္၊ Geo Discover Travel တို႔မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားၾကပါသည္။
​Korea Day 2019 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကိုရီးယားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပခန္းေပါင္း (၄၀)ခန္းပါဝင္ျပသခဲ့ၿပီး ၁၀.၃.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအထိ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္က်င္းပျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။