+95-67- 406458 [email protected]
เลือกหน้า

โอกาสการลงทุนในประเทศเมียนมา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากำลังชวนนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ เพื่อให้ยึดโอกาสทางธุรกิจในประเทศเมียนมาและเพื่อเร่ง การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ภาคการโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศเมียนมามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลใหม่ อีกทั้งการเดินทางการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเมียนมาครั้งแรก ส่วนใหญ่จะเดินทางไปเที่ยว เมืองย่างกุ้ง เมืองพุกาม ทะเลสาอินเล เมืองยองห้วยและมัณฑะเลย์ อย่างไรก็ตามประเทศเมียนมากำลังเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น ทางภาคใต้ อย่างเกาะสองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ หรือจะเป็นเมืองปู่ตาโอที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัย

ตารางด้านล่างนี้ แสดงจำนวนโรงแรมทั้งหมดในเมียนมา โดยสะท้อนให้เห็นปัญหาการขาดแคลนโรงแรมนอกเมืองย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ จากข้อมูลข้างต้นนี้พบว่า กำลังซื้อในตลาดขึ้นอยู่กับความต้องการสถานที่พักระดับพรีเมียมและราคาไม่แพง

รายการจำนวนของ โรงแรม, Motel, Inn, และ Guest House

(รวมไปประกอบปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ งบประมาณ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ)

รัฐ/เขต จำนวนโรงแรม, Motel, Inn จำนวนห้อง
รัฐกะฉิ่น 26 732
รัฐกะยา 8 175
รัฐกะเหรี่ยง 11 346
รัฐชิน 4 40
เขตสะกาย 23 724
เขตตะนาวศรี 27 1226
เขตพะโค 50 1212
เขตมาเกว 28 598
เขตมัณฑะเลย์ 356 15053
รัฐมอญ 39 1392
รัฐยะไข่ 43 1303
เขตย่างกุ้ง 301 14053
รัฐฉาน 232 7015
เขตอิรวดี 64 2387
เขตเนปีดอว์ 2 70
จำนวนทั้งหมด 1214 46326

 

นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเข้ามาร่วมลงทุนภายในประเทศในการก่อสร้าง Guest House ระดับสากลและให้นักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมดำเนินการในการพัฒนาโรงแรมระดับสามดาวหรือ มาตรฐานที่สูงกว่า กระทรวงการท่องเที่ยวอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศสามารถเข้ามาลงทุนร่วมหุ้นด้านบริษัททัวร์ การโรงแรม สวนสาธารณะ โครงการโครงสร้างอาคารพื้นฐานของประชาชนเกี่ยว กับการท่องเที่ยว

 

โอกาสหลักของการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-การสำรวจสถานที่ใหม่ในการลงทุนที่มีศักยภาพสูงด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงโรงแรมในรูปแบบของการเดินป่าหรือจัด

ทัวร์

-การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและชุมชน เช่นการพัฒนาการผลิตและการขายของสิ่งประดิษฐ์

ทางวัฒนธรรมในประเทศเมียนมา

แผนกเมียนมาศูนย์ธุรกิจที่รับผิดชอบเตรียมดำเนินการ การประเมินผลกระทบของท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมียนมา การประเมินผลนี้จุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีความพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นระยะยาวและให้สนับสนุนต่อการลงทุนของนักลงทุนที่มาลงทุนในเมียนมา