၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသားစာရင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ (၁၃၅) ဦး...

read more

Tourists visit Myanmar by their own motor vehicles

January (16), Nay Pyi Taw The Ministry of Hotels and Tourism is currently establishing for comfort visit of international tourists in Myanmar in all several ways and tourists are continually visiting Myanmar to explore natural resources, tourist destinations, customs...

read more

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရး ခ်ယ္ရီပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္ လုပ္ငနး္ညႇိႏႈိင္းအစညး္အေဝး က်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ခရီးသြားက႑ဖြံၿဖိိဳး တိုးတက္ ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျပယုဒ္အျဖစ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ယ္ရီပန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲ ေတာ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္၍...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေပ်ာ္စီးေရယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၅)ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

read more

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ (အေျခခံ) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံလူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈ၊...

read more

မေကြးၿမိဳ႕တြင္ Hotel Operation Management သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁) ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၄) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မေကြးရံုးခြဲ)၏ၾကီးၾကပ္မႈ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး...

read more