ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား ကိုယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ (၁၈.၈.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Pullman Centre Point Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

read more

ေနျပည္ေတာ္၌ Assessor Methodology သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇)ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရး အဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ”သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ Swisscontact ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊...

read more

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္         ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားကိုယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ နေမာတႆ (၃) ႀကိမ္ရြတ္ဖတ္...

read more

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ရွိ ေညာင္ေရႊသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပင္းတယ၊ ရြာငံ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးဆည္ရွိ ခရီးစဥ္ေဒသသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈႀကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္သည္ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား လိုက္ပါလွ်က္ (၁၀.၈. ၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္၀င္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ တိုင္းရင္း သားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

read more

ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား ကိုယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/...

read more

ျမန္မာ-အိႏၵိယ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္/ထြက္ဂိတ္ (တမူး) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ ျမန္မာ-အိႏၵိယအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္/ထြက္ဂိတ္ (တမူး) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔ တမူးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊...

read more