ယူနန္ျပည္နယ္မွ မန္စီ-မႏၱေလး ေလေၾကာင္းလုိင္းဖြင့္လွစ္ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါးကို Yunnan Gateway Website တြင္ ေဖာ္ျပ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၁၂) ရက္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ Website တစ္ခုျဖစ္ေသာ Yunnan Gateway Website တြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၃၁)ရက္ေန႕တြင္ စတင္ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ မန္စီ-မႏၱေလး တိုက္ရိုက္ေလေၾကာင္း လုိင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသတင္းေဆာင္းပါးတြင္...

read more

Korea Day 2019 အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၉ ရက္ ​ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔၏ ပံ့ပိုး ကူညီမႈတို႔ျဖင့္ ျမန္မာကိုရီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွႀကီးမႉး၍ ပထမ အႀကိမ္ Korea Day 2019 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ သိျမင္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္...

read more

တရုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ဂ်ပန္ဘာသာတို႔အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္ (အေျခခံ) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄၃) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၇ ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ စနစ္တက်ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာ၀ အလွအပမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခံစား ႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ သာမက နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ် စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ...

read more