ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရး ခ်ယ္ရီပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္ လုပ္ငနး္ညႇိႏႈိင္းအစညး္အေဝး က်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ခရီးသြားက႑ဖြံၿဖိိဳး တိုးတက္ ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျပယုဒ္အျဖစ္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ယ္ရီပန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲ ေတာ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္၍...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေပ်ာ္စီးေရယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၅)ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

read more

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ (အေျခခံ) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံလူငယ္မ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈ၊...

read more

မေကြးၿမိဳ႕တြင္ Hotel Operation Management သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁) ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၄) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မေကြးရံုးခြဲ)၏ၾကီးၾကပ္မႈ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး...

read more

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အလည္အပတ္ေနရာ နယူးဇီလန္၊ ျမန္မာ၊ စပိန္ႏုိင္ငံတုိ႔အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရိွေၾကာင္း ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ Tmon Website တြင္ ေဖာ္ျပ

http://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=1699207 ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ျမန္မာ၊ စပိန္စသည္ျဖင့္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အလည္အပတ္ေနရာျဖင့္ ေပၚထြက္ လာပါေၾကာင္း၊ Tmon Website မွ ယခုႏွစ္ကုန္ႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းအထိ (၁ လပုိင္းမွ ၆ လပုိင္း အထိ) ၅ သိန္း ၈...

read more

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခသန္႔ရွင္းလွပေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရး (Activity) လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခသန္႔ရွင္းလွပေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစေရးအတြက္ စုေပါင္းသန္႔ရွင္း ေရးလႈပ္ရွားမႈကို (၁၀-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ Sunny Paradise Hotel ေဘး ကမ္းေျခဆင္းလမ္းကမ္းေျခႏွင့္ ခ်စ္သူမ်ားကြၽန္း ကမ္းေျခရွိ...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေပ်ာ္စီးေရယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

read more

ငပလီကမ္းေျခေဒသတြင္ ပလပ္စတစ္ျပန္လည္သန္႕စင္အသံုးျပဳေသာ စက္ရံုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၀) ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏အဓိကခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ငပလီကမ္းေျခ၏ သာယာလွပမႈ ပံုုရိပ္ေကာင္း မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ...

read more