ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေပ်ာ္စီးေရယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

read more

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဒသဆိုင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္ (အေျခခံ) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄၂) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ(၇) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၇) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

read more

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဟာင္ေကာင္-မကာအို ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဥကၠဌႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ (၅) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ နိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္...

read more

Licenses permitted by Directorate of Hotels and Tourism up to (31-12-2018)

(1)Hotel and Guest House License Hotels in Myanmar                - (1704) Hotels, (68167) Rooms (a)Nay Pyi Taw                     - (65) Hotels, (5561) Rooms (b)Yangon                            - (404) Hotels, (21147) Rooms (c) Mandalay                         -...

read more

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအေျခခံသင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ဒီဇင္ဘာ(၂၈) ရက္ ဟိုတယ္္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လိုင္စင္ရဟိုတယ္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ရိပ္သာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွ...

read more

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ International Finance Corporation မွ စီစဥ္၍ Destination Management Organization (DMO) အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား စနစ္တက်ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ (၂၇-၁၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ေတာင္ႀကီးရံုးခြဲ)...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

read more