အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ခရီးသြား ျမႇင့္တင္ေရး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ထုတ္ေဝရန္ရွိပါသျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ (က)တင္ဒါပုံစံေရာင္းမည့္ေန႔   -  ၂၉ - ၁ -၂၀၁၈ ရက္မွစ၍ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း (ခ...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၃၀) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊ Traventure  Travels & Tour Co., Ltd ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ရုရွားႏိုင္ငံသား ဧည့္သည္ (၄) ဦးတုိ႔သည္ (၁၈-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ကုိယ္ပုိင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ (၁) စီး၊ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ (၂) စီးျဖင့္...

read more

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေစ်းခ်ိဳဟိုတယ္၌ ဟုိတယ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေစၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပား သည့္ ရိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

read more

ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရိွ လြိဳင္ေကာ္သဂၤဟဟိုတယ္၌ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရာ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္ဦး ၊...

read more

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၅) ရက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္း ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဦးညႊန္႔ေရႊ ဦးေဆာင္၍ (၂၃.၁.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ၄င္းတို႔ ၏ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၅) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ၊ Expeditions Myanmar Co., Ltd ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဧည့္သည္ (၇) ဦးသည္ (၉-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ (၇) စီးျဖင့္ ျမ၀တီ နယ္စပ္ဂိတ္မွ တဆင့္...

read more

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ SWEN Hotel ၌ မီးေဘးလံုၿခံဳေရး အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ မီးၿငိမ္းသတ္မႈ သရုပ္ျပသျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၅) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ္ရံုးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္း၍ မီးေဘးလံုၿခံဳေရး အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔မီးၿငိမ္းသတ္မႈ သရုပ္ျပသျခင္း အခမ္း အနားကုိ  (၂၄.၁.၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းတြင္...

read more