ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

read more

China Myanmar Group ဥကၠဌ Dr.Tim Wong ႏွင့္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၄) ယေန႔ နံနက္တြင္  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ၌ China Myanmar Group ဥကၠဌျဖစ္သူ Dr.Tim Wong ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Entertainment အပါအဝင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္...

read more

ေခ်ာင္းသာဟိုတယ္ဇုန္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫႊတ္ေသာ အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီႏွင့္ စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစေရး ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ပုသိမ္ရံုးခြဲ၏ ႀကီးၾကပ္စီမံမႈ ၊ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၏...

read more

လားရိႈးၿမိဳ႕တြင္ ေဒသဆုိင္ရာဧည့္လမ္းညႊန္အေျခခံသင္တန္း (အမွတ္စဥ္ - ၄၁) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (လားရိႈးရံုးခြဲ) ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရွမ္းေျမာက္ဇုန္) တို႔ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေသာ...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

read more

Web Portal တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန Web Portal တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း ၁။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ ေငြလုံးေငြရင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Web Portal...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၊ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၊ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ စြာသြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ...

read more

ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္တြင္ မီးေဘးအႏၱရယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မီးေဘးလံုျခံဳေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၈) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ် စြာ တည္းခိုေနထုိင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ေန႕ အထိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊...

read more