ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာသြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးတို႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ...

read more

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ Online Magazine စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားသို႕ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ(၁၇) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းယားကန္ဟိုတယ္၌ NiHao Myanmar (Knowledge Media Group) မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္  Myanmar’s Only Chinese Language Travel &...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကုိယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ...

read more

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္ သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ေသာေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးဒီဇင္ဘာလ...

read more

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၀င္/ ထြက္ လည္ပတ္လ်က္ရိွ

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၄) ရက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္မ်ား၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ...

read more

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကုိယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားျဖင့္သာမက နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ...

read more

တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္

ရန္ကုန္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္ သည္ ယေန႔နံနက္ ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ Pullman Yangon Centrepoint Hotel ၌က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး...

read more